Ledenvoordelen Website

  • Toegang tot online artikelen met nuttige informatie
  • Mogelijkheid om een online formulier in te dienen om een counselor te vragen contact met je op te nemen
  • Onderwerpen over het beroepsleven, welzijn, ouderschap, management…

Customer Hub

  • Geautomatiseerde headcount updates in UCMS
  • Facturatie op basis van de actieve populaties onder uw account
  • Toegang tot rapportage met inzichten in trends, moeilijkheden en gebruik

Local Service Partners

Local Service Partners zijn onafhankelijke EAP’s waarmee de WPO strategische relaties heeft aangeknoopt voor de levering van wereldwijde EAP-diensten in overeenstemming met de WPO-modellen, -processen en -kwaliteitsnormen.

In een oogopslag

China

Coming to Terms with Sexual Orientation

Emotional Support

Core Employee Assistance Program

Enkele sessie therapie

  • Mentale gezondheid
Counselors engage with callers to resolve their concerns within the initial consultation by providing immediate emotional support supplied in a single conversation

Een deelnemer stak zijn hand uit en legde uit dat hij onlangs een gesprek had met een familielid over de LGBTQ+-gemeenschap. Sindsdien heeft hij gedachten dat hij homoseksueel zou kunnen zijn. Hij zei dat er leden zijn met deze seksuele geaardheid in zijn familie, die hem zeer steunden. Zijn onbehagen kwam echter voort uit vooroordelen die hij had over hoe een gezin eruit kan zien. Hij legde uit dat als hij homoseksueel is, hij geen vrouw en kinderen zal hebben zoals hij had gedroomd en voelde zich onrustig door de gedachte.

De clinicus luisterde actief naar de deelnemer en stond hem toe zijn gedachten vrijelijk te uiten. De clinicus heeft de deelnemer gevalideerd s emoties en hem emotionele zorg gegeven in de vorm van Single Session Therapy (SST) gericht op seksualiteit en gender.

De deelnemer kreeg ook psycho-educatie over kwesties van menselijke seksualiteit, zodat hij eventuele twijfels die hij sinds de adolescentie heeft gehad over het onderwerp kon bespreken en aanpakken. De clinicus legde ook de verschillende soorten gezinnen in de omgeving en opvattingen over seksuele geaardheid uit.

Aan het einde van de sessie meldde de deelnemer dat hij een nieuw perspectief en nieuwe kennis had opgedaan over het stichten van een gezin. De deelnemer waardeerde de steun die hij kreeg en aan het einde van de sessie meldde hij dat hij zich rustiger en meer op zijn gemak voelde over zijn toekomst.

Engageren en opleiden

Wij genereren inzichten voor HR en wellness leiders over best practices.