Your Member Benefits Website features include:

 • Access to online articles with helpful information
 • Ability to submit an online form asking a counselor to contact you
 • Topics covering working life, wellness, parenting, management, etc.

Your Customer Hub features include:

 • Automated headcount updates in UCMS
 • Invoicing reflective of the active populations under your account
 • Access reporting with case trends, disruptive issues, utilisation

Local Service Partners

Local Service Partners are independent EAPs with which WPO has established strategic relationships for the delivery of global EAP services in alignment with the WPO models, processes and quality standards.

 • 16 March 2022
 • 2 years

Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy

Hal Morgan

Zastrzeżenie: Aby przyspieszyć komunikację, korzystamy z tłumaczeń maszynowych, dzięki czemu możemy szybciej przekazywać ci informacje.

W związku z kryzysem na Ukrainie duża liczba osób opuściła lub opuszcza swoje domy na Ukrainie w poszukiwaniu bezpieczeństwa w innych krajach. Najwięcej osób przybyło lub próbuje przedostać się do Polski. Znaczna liczba osób przenosi się także na Węgry, do Mołdawii, Rumunii, Słowacji i innych krajów europejskich. Wiele osób ze wschodnich regionów Ukrainy przeniosło się do Federacji Rosyjskiej.

Według Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR), agendy Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) zajmującej się uchodźcami, ponad 600 000 uchodźców uciekło z Ukrainy w ciągu sześciu dni do 1 marca 2022 r., a “sytuacja ta może stać się największym kryzysem uchodźczym w Europie w tym stuleciu”.

Kraje sąsiadujące z Ukrainą utrzymują swoje granice otwarte dla uchodźców, a wielu obywateli tych krajów robi, co może, by pomóc uciekającym przed konfliktem, w tym Polska.

Jak możesz pomóc

Wspieraj organizacje międzynarodowe, które niosą bezpośrednią pomoc uchodźcom z Ukrainy. Należą do nich

Zidentyfikuj w swoim kraju ukraińskie stowarzyszenia, które organizują pomoc dla ludności Ukrainy. Przykładami w Polsce są Polski Czerwony Krzyż (https://pck.pl) i ADRA Polska (https://www.adra.pl/paczka). Dodatkowe informacje o inicjatywach w Polsce zostały zebrane przez Polscy Sprawiedliwych (https://wystawy.sprawiedliwi.org.pl/wystawa/sprawiedliwi-bez-granic/strona-glowna/dzialaj-pomagaj/organizacje).

Dowiedz się, jakie organizacje i inicjatywy przesiedleńcze w Twoim kraju pomagają uchodźcom z Ukrainy. Zapytaj, jakiego wsparcia potrzebują te organizacje lub inicjatywy, czy to w formie wkładu finansowego, usług wolontariuszy, czy też mieszkań dla uchodźców. Mogą one potrzebować wolontariuszy do pomocy przy

 • Odbiór z granicy lub lotniska
 • Zapewnienie krótko- i długoterminowego zakwaterowania (jeśli jesteś właścicielem lub masz miejsce w swoim domu)
 • Urządzanie mieszkań
 • Pomoc w przygotowaniu posiłków
 • Korepetycje lub opieka pedagogiczna
 • Koordynowanie zbiórki darów
 • Tłumaczenie ustne (jeśli mówisz po ukraińsku lub rosyjsku)
 • Pomoc prawna (jeśli jesteś prawnikiem)

Zapewnij mieszkanie. Jeśli jesteś właścicielem mieszkania lub masz wolne miejsce w swoim domu, rozważ możliwość zapewnienia krótko- lub długoterminowego zakwaterowania nowo przybyłym uchodźcom:

 • AirBnB współpracuje z gospodarzami i dzięki darowiznom od społeczeństwa zapewnia bezpłatne, awaryjne zakwaterowanie osobom przesiedlonym, w tym uchodźcom z Ukrainy. Dowiedz się więcej na stronie https://www.airbnb.org/get-involved [Link jest w języku angielskim].
 • com (zakwaterowanie dla uchodźców z Ukrainy) to niezależna platforma, której celem jest łączenie ukraińskich uchodźców z potencjalnymi hostami i mieszkaniami (zmiana języka za pomocą menu w lewym dolnym rogu ekranu): https://www.ukrainetakeshelter.com.

Zapewnij miejsca pracy. Jeśli jesteś pracodawcą, rozważ możliwość zapewnienia pracy nowo przybyłym uchodźcom.

Referencje

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR). (2022, 1 marca). UNHCR mobilizuje się do pomocy przymusowo przesiedlonym na Ukrainie i w krajach sąsiednich [UNHCR mobilizing to aid forcibly displaced in Ukraine and neighbouring countries]. Zaczerpnięto dn. 16 marca 2022 r. ze strony internetowej https://www.unhcr.org

Morgan, H. (Zmieniony 2022, 16 marca). Jak pomóc uchodźcom z Ukrainy [How to help refugees from Ukraine] (B. Schuette & M. Maciolek, Redaktorzy). Londyn: Workplace Options.

Zastrzeżenie: Ten dokument jest przeznaczony wyłącznie do informacji ogólnej i nie ma na celu wskazywania konkretnego kierunku działań, dawania porad lub zaleceń. W kwestiach dotyczących konkretnej sytuacji, wskazane jest zasięgnięcie porady odpowiedniego specjalisty.

Related Posts

Wellbeing at Work Resources

Explore, educate and engage with our library of reports and insights on wellbeing industry trends.