Your Member Benefits Website features include:

 • Access to online articles with helpful information
 • Ability to submit an online form asking a counselor to contact you
 • Topics covering working life, wellness, parenting, management, etc.

Your Customer Hub features include:

 • Automated headcount updates in UCMS
 • Invoicing reflective of the active populations under your account
 • Access reporting with case trends, disruptive issues, utilisation

Local Service Partners

Local Service Partners are independent EAPs with which WPO has established strategic relationships for the delivery of global EAP services in alignment with the WPO models, processes and quality standards.

 • 8 April 2022
 • 2 years

Jak být oporou někomu, kdo zažil trauma

Morgan, H., Oliveira, A., Lacey, L., & Sharma, M.

Když člověk prožije trauma, může mu péče a vhodná podpora okolí pomoci uzdravit se a posunout se dál. Jeden z modelů, který se osvědčil při poskytování této podpory, se nazývá psychologická první pomoc. Stejně jako je lékařská první pomoc potřebná, když je někdo fyzicky zraněn, může i psychologická první pomoc pomoci lidem, kteří byli traumatem emocionálně zraněni.

Základní principy psychologické první pomoci jsou poměrně jednoduché. Většina z nich se přirozeně objevuje v blízkých vztazích, ať už mezi přáteli, rodinnými příslušníky, kolegy v práci nebo ve vztahu mezi vysídlenou osobou a hostitelem ubytování.

Porozumět následkům traumatu.

Prvním krokem je pochopení škály emocionálních reakcí, které mohou být reakcí na trauma. Ty mohou zahrnovat

 • Podrážděnost a hněv
 • Výkyvy nálad
 • Nedostatek motivace
 • Problémy se soustředěním
 • Emoční otupělost
 • Pocity bezmoci a odloučení.
 • Strach a zmatek
 • Bolesti hlavy
 • Nevolnost nebo ztrátu chuti k jídlu
 • Potíže se spánkem
 • Obsedantní myšlenky na traumatické zážitky

Tyto reakce mohou být znepokojující jak pro osobu, která je má, tak pro vás jako přítele, člena rodiny, kolegu v práci nebo ubytovatele. Rozpoznání těchto příznaků jako známek traumatu vám může pomoci lépe porozumět osobě, která se vzpamatovává ze svých zážitků.

Jak využít první psychologickou pomoc k podpoře druhých.

Zde je několik způsobů, jak můžete uplatnit zásady psychologické první pomoci při poskytování podpory osobě, která prožila trauma:

Pomozte jim cítit se bezpečně, vítaně a důležitě.

Při zotavování se z traumatu je důležitý pocit fyzického bezpečí. Udělejte vše pro to, abyste se doma (pokud jste členem rodiny nebo ubytovatelem) nebo na pracovišti (pokud jste kolegou v práci) cítili bezpečně a daleko od traumatu, které osoba prožila. Věnujte pozornost fyzickému bezpečí, rušivým zvukům a dalším faktorům, které by mohly vyvolat znepokojivé vzpomínky a obavy.

Stejně důležitý je i pocit emočního bezpečí. Pokuste se zajistit, aby byl váš vztah s osobou, které se snažíte pomoci, emočně stabilní a byl zdrojem citové pohody a bezpečí, bez nátlaku, posuzování nebo kritiky:

 • Dejte blízkému pocit, že je vítaný a důležitý. Ukažte, že jste rádi, že je u vás doma, že si ho vážíte jako přítele nebo kolegy a že je pro vás důležitý jako člověk.
 • Buďte přítomni a k dispozici. I když osoba nechce mluvit, může být uklidňující, když je někdo s ní – třeba jen poblíž nebo k dispozici po telefonu, pokud je raději většinu času sama.
 • Naslouchejte, když je připravena mluvit. Netlačte na osobu, aby o svých zážitcích mluvila, ale buďte k dispozici a naslouchejte, pokud o nich chce mluvit – nebo pokud chce mluvit o čemkoli jiném. Pokuste se soustředit jen na rozmluvu, když je osoba otevřená k rozhovoru. Pokud je jejich řeč plačtivá, rozzlobená nebo jinak emotivní, nebojte se a nestahujte se. Buďte klidní, nepřestávejte naslouchat a ukažte, že jste zde jako opora. Výroky typu: „Musí to pro vás být tak těžké“ nebo „Nedokážu si ani představit, čím jste si prošel“ ukazují, že nasloucháte a že vám na člověku záleží.
 • Vyhněte se jednoduchým ujištěním. I když se mohou zdát uklidňující, výroky typu „Mohlo to být horší“, „Není to tak zlé“, „Přestaň si dělat starosti“ nebo „Ber to z té lepší stránky“ obvykle nepomáhají. Mohou vyjadřovat, že nevěříte nebo nerespektujete bolest, kterou člověk prožil. Stejně tak výroky typu „Vím, jak se cítíš“ nebo „Budeš v pořádku“ mohou působit odmítavě. Nevíte, jak se dotyčná osoba cítí, a doufáte, ale nevíte, jestli bude v pořádku.
 • Přijměte, že emocionální reakce dané osoby jsou skutečné a platné. Osoba, která prožila trauma, může mít zdánlivě přehnané nebo nereálné obavy a jiné silné emoční reakce. Přijměte reakce této osoby jako skutečně prožívané. Jsou reálným prožitkem této osoby. Nekritizujte osobu za nepřiměřené reakce, ani na ní nehledejte chyby. Ujistěte ji, že to, co cítí – i když jde o otupělost nebo absenci citů – je přirozenou reakcí na prožité trauma.
 • Pomozte jí být a cítit se propojeni. Buďte dotyčnému k dispozici pro rozhovor a lidský kontakt, ale neurážejte se, pokud si chce místo vás povídat s blízkými členy rodiny nebo přáteli. Pomozte osobě navázat spojení s ostatními lidmi. Na pracovišti to může znamenat, že během pracovního dne umožníte flexibilitu pro osobní a soukromé rozhovory s lidmi mimo práci.
 • Buďte laskaví, trpěliví a shovívaví. Člověk, který prožil trauma, může být občas náladový, uzavřený, vzteklý nebo plačtivý. Neberte to jako reakci na vás. Místo toho to chápejte jako přirozenou reakci na prožité trauma. Dejte osobě čas, prostor a soukromí, aby mohla tyto traumatické reakce zpracovat. Nenechte se vyprovokovat vlastními emocemi k chladné nebo rozzlobené reakci.
 • Netlačte na člověka a nespěchejte na něj, aby se uzdravil nebo šel dál. Zotavení z traumatu může trvat měsíce i déle.
 • Pochopte, že osoba nemusí vědět, co potřebuje, a nemusí o pomoc požádat. Nepředpokládejte, že mlčení, nerozhodnost nebo citová otupělost jsou známkou toho, že osoba pomoc nepotřebuje. Aniž byste na ni tlačili, ukažte, že jste ji neopustili a že jste jí k dispozici, abyste pomohli, až to bude potřebovat. Nepřestávejte se jemně a bez dotírání ptát, co můžete udělat nebo co by mohlo být užitečné.

Pomozte cítit se klidně a pohodlně.

 • Vytvořte co nejpříjemnější prostředí. Zajistěte místa k odpočinku a soukromý prostor, kde může být blízká osoba sama.
 • Zajistěte, aby byla k dispozici pravidelná strava a zdravé občerstvení, včetně potravin, které osoba považuje za uklidňující.
 • Zaveďte pravidelný režim s pravidelnou dobou jídla, přestávkami na odpočinek, dobou pro fyzickou aktivitu a pravidelnou dobou pro večerní ukládání a ranní vstávání. Nenuťte osobu, aby tyto rutiny dodržovala, pouze jí je poskytněte jako rámec pro každodenní život.
 • Podporujte osobu v tom, aby dělala věci, které jí dělají dobře, a pomáhejte jí s odpočinkem a fyzickou aktivitou, které potřebuje. Může to být procházka venku, čtení knihy nebo zdřímnutí.
 • Respektujte soukromí osoby. Umožněte jí být o samotě, když si to přeje, a mlčet, když nechce mluvit.
 • Věnujte pozornost působení médií. Promluvte si s dotyčnou osobou a zjistěte, kolik zpráv a názorů chce vidět a slyšet. Může cítit potřebu držet krok se zprávami, ale mohlo by být užitečné řídit toto vystavení, aby nebylo trvalým zdrojem traumatu.

Pomozte spojit se s praktickou a sociální podporou.

Člověk, který prožil trauma, nemusí vždy myslet jasně nebo mít dostatek energie na to, aby se vypořádal s mnoha problémy, kterým čelí. Můžete pomoci tím, že nabídnete své vlastní schopnosti řešit problémy a své znalosti dostupných systémů podpory:

 • Zeptejte se, jak můžete osobě pomoci získat informace a podporu, kterou může potřebovat. Aniž byste na ni tlačili, pomozte ji zjistit informace o službách, které jí mohou být k dispozici:
  • Mezi ně mohou patřit informace o možnostech bydlení a zaměstnání, ať už v místě, kde aktuálně žijí, nebo v jiných lokalitách.
  • Ty mohou zahrnovat možnosti přestěhování do jiné části země nebo do zcela jiné země.
  • Mohou zahrnovat právní požadavky pro život mimo jejich zemi nebo pro odstěhování do jiné země.
  • Finanční podpora na pokrytí nákladů na bydlení, každodenní život nebo cestování.
  • Mohou zahrnovat odborné poradenství v oblasti duševního zdraví.
 • Pokud by to mohlo být užitečné, nabídněte pomoc při hledání nebo udržování spojení se vzdálenými přáteli a rodinnými příslušníky, zejména s lidmi, kteří mohli zůstat v oblasti ohrožení.

Pomozte získat pocit kontroly.

 • Nepřehánějte svou snahu být nápomocný. Mezi reakce na trauma může patřit pocit bezmoci a ztráty kontroly. Podnikání i malých kroků na vlastní pěst může člověku pomoci začít se z traumatu uzdravovat tím, že si obnoví pocit osobní kontroly. Sdílejte informace, které zjistíte o možnostech pomoci a podpory, aniž byste na osobu tlačili nebo naznačovali, že je potřebuje.
 • Rady poskytujte pouze v případě, že jste o ně požádáni. Nabízejte spíše povzbuzení než pokyny. Ujistěte osobu, že je tu pro vás, že vám na ní záleží a že jí věříte.
 • V případě potřeby pomozte dotyčnému vzpomenout na strategie zvládání stresu, které se mu osvědčily v minulosti. Může to být hluboké dýchání, čas strávený v přírodě nebo jakékoli jiné zdravé kroky (ne alkohol nebo drogy), které již dříve použila, aby se cítila klidnější a myslela jasněji.
 • Povzbuďte osobu, aby vyzkoušela nějakou tvůrčí činnost. Činnosti, jako je kreslení, malování, psaní, šití, pletení, zahradničení, práce se dřevem, tanec a hudba, mohou člověku pomoci zapojit mysl a tělo do činnosti, která je příjemná a kterou může ovládat. Činnost, která člověku přinášela radost před traumatem, mu ji může pomoci znovu přinést. Pomozte tím, že poskytnete potřebné potřeby a prostor.
 • Pomozte osobě zvážit, co může udělat, aby pomohla sobě nebo ostatním. Podnikání i malých kroků je posilující, když má člověk pocit, že jeho život nemá žádný směr nebo že se vymyká kontrole. Péče o sebe sama je důležitým malým krokem. Pomoc druhým může začít obnovovat smysl a cíl života.
 • Podle potřeby povzbuzujte osobu, aby získala další emocionální podporu. Ta může spočívat v rozhovoru s dalšími důvěryhodnými přáteli a členy rodiny nebo v rozhovoru s profesionálním poradcem. Respektujte, že je to její rozhodnutí. Volba pomoci při uzdravování je dalším způsobem, jak může člověk znovu získat pocit kontroly a odborné poradenství je účinnější, když se člověk sám rozhodne tuto pomoc vyhledat.

Pečujte o sebe.

Slyšet o traumatu a vidět jeho následky na blízké osobě může být svým způsobem traumatizující. Na vyprávěné příběhy můžete mít vlastní emocionální reakce. Můžete být vyčerpaní ze svého úsilí být klidným, starostlivým a trpělivým pomocníkem. Je důležité pečovat o své vlastní duševní zdraví, když podnikáte kroky, abyste pomohli jiné osobě. Zůstaňte v kontaktu s přáteli, kteří vás podporují, dopřejte si dostatek odpočinku, buďte fyzicky aktivní a věnujte se činnostem, které vám přinášejí radost a pomáhají vám relaxovat. Neváhejte se obrátit o emocionální podporu, když ji potřebujete. Jedním ze zdrojů této podpory je váš program pomoci zaměstnancům. Váš lékař (praktický lékař) vám také může pomoci najít profesionálního poradce.

Další informace

Světová zdravotnická organizace (SZO). (2011). Psychická první pomoc: Průvodce pro terénní pracovníky. Získáno 1. dubna 2022 z https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44615/9788090650992-cze.pdf (Na této adrese je k dispozici ve více než 20 dalších jazycích, včetně ruštiny a ukrajinštiny, takže si čtenáři mohou stáhnout jakoukoli jazykovou verzi, kterou potřebují jako PDF: https://www.who.int/publications/i/item/9789241548205.)

Tento článek recenzovali Ana Baptista de Oliveira, vedoucí klinického týmu, klinická psycholožka (specialistka, řádná členka Rady portugalských psychologů); Lorene Lacey, ředitelka Global Crisis Response, magistryně (MA) vzdělávání, certifikovaná odbornice v oblasti programu pomoci zaměstnancům (CEAP); a Maullika Sharma, CEAP, národní certifikovaná koučka pro zdraví a wellness (NBC-HWC), MA v poradenské psychologii.

Morgan, H., Oliveira, A., Lacey, L., & Sharma, M. (2022, 1. dubna). Jak být oporou někomu, kdo zažil trauma [Being supportive to someone who has experienced trauma] (E. Morton a B. Schuette, editoři). Londýn: Workplace Options.

Prohlášení: Tento dokument je určen pro všeobecnou informaci. Neposkytuje čtenáři konkrétní pokyny, rady ani doporučení. S otázkami týkajícími se vaší konkrétní situace se můžete obrátit na příslušného odborníka.

Related Posts

Wellbeing at Work Resources

Explore, educate and engage with our library of reports and insights on wellbeing industry trends.