Your Member Benefits Website features include:

 • Access to online articles with helpful information
 • Ability to submit an online form asking a counselor to contact you
 • Topics covering working life, wellness, parenting, management, etc.

Your Customer Hub features include:

 • Automated headcount updates in UCMS
 • Invoicing reflective of the active populations under your account
 • Access reporting with case trends, disruptive issues, utilisation

Local Service Partners

Local Service Partners are independent EAPs with which WPO has established strategic relationships for the delivery of global EAP services in alignment with the WPO models, processes and quality standards.

 • 18 March 2022
 • 2 years

Politikai konfliktusok kezelése a munkahelyen

Hal Morgan

Az országon belüli politikai konfliktusok, illetve az országok közötti politikai vagy fegyveres konfliktusok idején az erős érzelmek és vélemények személyes konfliktusokhoz vezethetnek a munkahelyen. Egyes munkahelyi konfliktusok és nézeteltérések produktívak lehetnek; ezek annak a jelei, hogy többféle véleményt is meghallgatnak annak érdekében, hogy megfontolt döntések szülessenek. Más munkahelyi konfliktusok a kollégák között mérgező munkahelyi környezetet teremthetnek, és átléphetik a zaklatás határát. A munkahelyi politikai konfliktusok különösen valószínű, hogy inkább megosztottságot, mint kapcsolatot és megértést teremtenek a kollégák között.

Hogyan kezeljük a munkahelyi politikai konfliktusokat munkavállalóként?

Kövesse a munkáltatójának a munkahelyi politikai véleménynyilvánításra és tevékenységre vonatkozó irányelveit:

 • Ne vegyen részt politikai vitákban a munkahelyén, hacsak nem képes civilizált, tiszteletteljes beszélgetéseket folytatni:
  • Ne kezdjen politikai vitába, illetve ne vegyen részt benne, ha nem nyitott a különböző nézetek meghallgatására, és nem hajlandó felülvizsgálni a saját álláspontját.
  • A cél mindkét oldalon a munkatársak megértése és tanulása kell, hogy legyen – nem pedig az ellenállásuk vagy a nézeteik megváltoztatása.
 • Ha egy politikai vita érzelmi intenzitása túl forróvá válik, és az emberek idegesek lesznek, zárja le a beszélgetést, vagy javasolja, hogy folytassák, amikor a kedélyek lecsillapodtak.
 • Soha ne feltételezze, hogy egy másik személy politikai nézetei hasonlóak, vagy éppen eltérőek az Önétől, a nemzetiség, az etnikai hovatartozás, a kor, a nem vagy más jellemzők miatt.
 • Ne hibáztasson egy kollégát egy kormány vagy egy politikai vezető tetteiért. Minden munkatársával bánjon tisztelettel és udvariasan a munkahelyén.
 • Legyen tudatában annak, hogy beszélgetései milyen hatással lehetnek a hallótávolságon belül tartózkodó emberekre, még akkor is, ha nem vesznek részt a vitában. Lehet, hogy megsértődnek vagy megalázónak érzik azt, amit Ön vagy munkatársai mondanak?
 • Ha a munkahelyi politikai beszélgetések sértik, bántják vagy zavarják, vagy ha az ilyen beszélgetések akadályozzák a munkavégzését, forduljon a vezetőjéhez vagy a HR-képviselőjéhez segítségért.

Hogyan kezeljük vezetőként a politikai konfliktusokat a munkahelyünkön?

Először is tartsa be a munkáltatói szabályzatot, és kövesse a HR-osztály útmutatásait. Ezen túlmenően az alábbiakban olvashat van néhány iránymutatást, amelyet érdemes szem előtt tartani:

 • Alkalmazza következetesen a szabályokat. Ha megakadályozza a politikai spektrum egyik oldaláról érkező nézetek kifejezését, ugyanezt a korlátozást alkalmazza más oldalakról érkező nézetek kifejezésére is.
 • Mutasson példát. Mutasson példát a tiszteletre és az udvariasságra. Kerülje a politikai témák megvitatását a beosztottjaival. Vezetőként hatalmi helyzetben van. Véleményét úgy értelmezhetik, hogy Önre nyomást gyakorolnak, hogy egyetértsen, vagy hogy a munkáltatója által preferált álláspontot képviselje. Ha helyénvaló és hasznos, mutassa meg, hogyan kell nyitottan hallgatni, önreflexióval és a másik ember álláspontjának megértésére irányuló törekvéssel beszélgetést folytatni. Ne viccelődjön ellentmondásos témákkal kapcsolatban.
 • Figyelje a politikai vitákat, és lépjen közbe, mielőtt az érzelmek túlfűtöttek lennének. A nyugodt, átgondolt és kölcsönösen tiszteletteljes viták bármilyen témáról általában nem jelentenek problémát a munkahelyen, amíg nem mennek a produktív munka rovására. A dühös, érzelmes és tiszteletlen viták és az egyoldalú eszmecserék problémát jelentenek. Ezek tartósan károsíthatják a munkakapcsolatokat és a csapat termelékenységét. Lépjen közbe, mielőtt a viták az ellenségeskedés ilyen szintjére eszkalálódnának.
 • Figyeljen az olyan beszédre vagy viselkedésre, amely átlépi a zaklatás vagy a megfélemlítés határát. Ilyen lehet például, ha egy alkalmazott politikai vitát erőltet egy olyan munkatársára, aki nem kíván részt venni benne. Lehet, hogy egy alkalmazott olyan beszélgetést folytat, amely túlmutat azon a ponton, ahol már nem szívesen hallgatják. Természetesen ide tartoznak az ellenséges és megalázó megjegyzések is. Szükség esetén lépjen közbe határozott figyelmeztetéssel vagy fegyelmi intézkedéssel. Gyorsan járjon utána a zaklatásról szóló panaszoknak, amelyeket alkalmazottai tesznek. Dolgozzon együtt a HR-képviselőjével, hogy megértse az ilyen helyzetek kezelésében betöltött szerepét.
 • Folytasson személyes beszélgetéseket alkalmazottaival. Mutassa meg, hogy törődik velük, mint egyénekkel. Kérdezze meg őket arról, hogyan reagálnak a politikai nézeteltérésekre a csapatban. Tanítsa őket arra, hogyan tehetik a nehéz beszélgetéseket produktívabbá, és hogyan lehet megakadályozni a nemkívánatos beszélgetéseket. Reagáljon azonnal a megfélemlítésre, zaklatásra vagy erre vonatkozó panaszokra.
 • Kezelje a teljesítményproblémákat. Ha a munkahelyi politikai viták a munkaidőből vesznek el, vagy csökkentik a teljesítményt, kezelje a problémát teljesítményproblémaként. Az Ön alkalmazottait azért fizetik, hogy munkát végezzenek, kielégítsék az ügyfelek igényeit és elérjék a teljesítménycélokat. Ha az egyén politikai meggyőződése és viselkedése akadályozza a teljesítményt, akkor ezt teljesítményproblémaként kell kezelnie. Még ha az egyén jól is teljesít, ha a másokkal való interakciói rontják a morált és csökkentik a produktivitást, akkor ezzel foglalkoznia kell.
 • Kérjen segítséget. Ha nem tudja, hogyan kezelje a politikai feszültségeket és konfliktusokat a csapatában, kérjen javaslatokat más vezetőktől, a HR-től vagy a munkavállalói támogató programjától (EAP). Ha aggódik a csapatán belüli zaklatás vagy megfélemlítés miatt, azonnal kérjen útmutatást a HR-től.

Morgan, H. (Felülvizsgált 2022, március 16.). Politikai konfliktusok kezelése a munkahelyen [Handling political conflict at work] (P. Miklós, Z. Meeker és B. Schuette, szerkesztők). London: Workplace Options.

Jogi nyilatkozat: Ez a dokumentum csak általános tájékoztatásra szolgál. Nem ad az olvasónak konkrét útmutatást, tanácsot vagy ajánlást. Az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos kérdésekkel forduljon megfelelő szakemberhez.

Morgan, H. (Revised 2022, 7 March). Handling political conflict at work (Z. Meeker & B. Schuette, Eds.). London: Workplace Options.

Disclaimer: This document is intended for general information only. It does not provide the reader with specific direction, advice or recommendations. You may wish to contact an appropriate professional for questions concerning your particular situation.

Related Posts

Wellbeing at Work Resources

Explore, educate and engage with our library of reports and insights on wellbeing industry trends.