Chính sách bảo mật

 

| Español Europeo | Français | Français Canadien | Nederlands | Deutsch | English |

| Español Latinoamericano | Português | Português-Brasil | 简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | 한국어 |

| ភាសាខ្មែរ | Tiếng Việt | ไทย | Türkçe | Bahasa Indonesia | हिंदीo | اردو | မြန်မာ | Cebuano |

 

WPO cam kết bảo vệ tất cả thông tin cá nhân và riêng tư tuân theo bất kỳ và tất cả luật, quy định, và tiêu chuẩn áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn trong bất kỳ tiêu chuẩn nào được thiết lập tại Hoa Kỳ theo Đạo luật về trách nhiệm giải trình và khả năng chuyển đổi bảo hiểm sức khỏe và tại Vương Quốc Anh theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998. Nếu sử dụng website này trong Liên minh châu Âu, WPO chịu sự điều chỉnh của Privacy Shield Framework (Khuôn khổ lá chắn bảo mật), Quy định bảo vệ dữ liệu chung (Quy định (EU) 2016/679), có hiệu lực từ ngày 25/5/2018 và bất kỳ luật pháp quốc gia nào thi hành những điều bên trên.

WPO tuân thủ Khuôn khổ lá chắn bảo mật EU-Hoa Kỳ và Khuôn khổ lá chắn bảo mật Thụy Sĩ-Hoa Kỳ như được đưa ra bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng, và giữ lại thông tin cá nhân được chuyển từ Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ tới Hoa Kỳ. WPO đã chứng nhận với Bộ Thương mại rằng WPO tuân thủ Các nguyên tắc về lá chắn bảo mật. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong Thông báo bảo mật này và Các nguyên tắc về lá chắn bảo mật, Các nguyên tắc về lá chắn bảo mật sẽ áp dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình Privacy Shield (Lá chắn bảo mật) và để xem giấy chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/.

Chính sách bảo mật của chúng tôi nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân. Nó giải thích chúng tôi thu thập thông tin nào từ người truy cập website này trong quá trình quan hệ của chúng tôi, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, và cách người truy cập có thể cập nhật và xác minh việc sử dụng thông tin được cung cấp trên website này. Chúng tôi sẽ thỉnh thoảng cập nhật chính sách này để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn thỉnh thoảng xem lại chính sách này để cập nhật về cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn và liên tục cải thiện nội dung website của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi đáng kể về việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng một thông báo rõ ràng và dễ thấy trên website. Bằng việc sử dụng website trên, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này.

 

Chính sách bảo mật

WPO duy trì các biện pháp phòng vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý thích hợp được thiết kế nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo luật áp dụng. WPO sử dụng mã hóa tiêu chuẩn ngành trên website này. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù WPO sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, WPO không thể đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu của bạn được truyền tới website này; bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ việc truyền tải nào.

WPO sẽ không đánh giá bất kỳ máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị di động nào khác mà bạn có thể sử dụng để truy cập các dịch vụ của WPO để xử lý an toàn thông tin cá nhân của bạn. WPO từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với mọi tổn thất phát sinh từ bất kỳ sự thiếu hụt bảo mật và bảo vệ dữ liệu nào bắt nguồn từ các thiết bị điện tử của bạn.

 

Chúng tôi thu thập kiểu thông tin nào?

Bạn phải được đăng ký với WPO để có quyền truy cập các dịch vụ của chúng tôi và website này. WPO có thể thu thập một số thông tin từ các tính năng tương tác như khảo sát trực tuyến, biểu mẫu liên hệ và đăng ký, và thông qua việc sử dụng “cookie” như được giải thích bên dưới. Thông tin WPO nhận được theo cách như vậy phụ thuộc vào các cài đặt trên trình duyệt của bạn. Ví dụ, nếu bạn truy cập website này để đọc hoặc tải xuống thông tin, như thông tin về một tình trạng sức khỏe hoặc về một trong các sản phẩm của WPO, WPO có thể thu thập một số thông tin vô danh, không bị hạn chế, phi cá nhân về bạn từ máy tính của bạn, bao gồm kiểu phần mềm trình duyệt web bạn sử dụng, các liên kết bạn chọn, dữ liệu lưu lượng, tên miền Internet của bạn, địa chỉ Internet của website được sử dụng để truy cập, dữ liệu vị trí, các trang bạn đã truy cập trên website này, nhật ký web và dữ liệu truyền thông khác. Tùy thuộc vào lựa chọn, sản phẩm và dịch vụ của bạn (ví dụ đối với các dịch vụ hành vi và sức khỏe), WPO có thể với sự chấp thuận rõ ràng của bạn thu thập và xử lý những thông tin cá nhân có thể bao gồm:

 • tên
 • ngày sinh/các hồ sơ thống kê quan trọng khác
 • địa chỉ email
 • địa chỉ vật lý/thư
 • số điện thoại
 • nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc
 • thiên hướng tính dục hoặc đức tin tôn giáo
 • số ID cá nhân/số cư trú
 • thông tin sức khỏe cá nhân
 • thông tin sức khỏe gia đình.

 

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng như thế nào?

Chủ lao động của bạn sẽ không có quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn được lưu trữ trên các hệ thống WPO. Tuy nhiên, nếu chủ lao động của bạn đưa ra một chương trình khuyến khích với những phần thưởng cho việc hoàn thành các chương trình trực tuyến của WPO, với sự chấp thuận rõ ràng của bạn thông qua ô tích trên trang đăng ký, WPO có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với chủ lao động của bạn bao gồm tên, nhận dạng nhân viên của bạn và những chi tiết trong các chương trình hoặc bài đánh giá trực tuyến mà bạn đã hoàn tất bao gồm các ngày. Điểm số cũng như các câu trả lời từ các chương trình trực tuyến của bạn sẽ không được tiết lộ cho chủ lao động của bạn như là một phần của chương trình khuyến khích.

 

Nếu chủ lao động của bạn cung cấp một kế hoạch huấn luyện bao gồm một cuộc gọi đến từ một huấn luyện viên WPO, với sự chấp thuận rõ ràng của bạn thông qua ô tích trên trang đăng ký, một huấn luyện viên có thể liên lạc với bạn bằng cách sử dụng thông tin liên lạc và sở thích mà bạn cung cấp. Chủ lao động của bạn sẽ không được cung cấp bất kỳ chi tiết nào liên quan đến nội dung thảo luận của bạn với huấn luyện viên; tuy nhiên, WPO có thể chia sẻ với chủ lao động của bạn về dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm tên, ID nhân viên của bạn và số buổi huấn luyện bạn đã hoàn tất bao gồm các ngày.

 

Chuyển thông tin là gì?

WPO có thể chuyển thông tin cá nhân được thu thập về bạn đến các quốc gia khác với quốc gia nơi thông tin được thu thập ban đầu. Thông tin sẽ được chuyển đến một trung tâm dịch vụ do WPO điều hành hoặc một trong mạng lưới nhà cung cấp của WPO để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu. WPO tuân thủ các biện pháp phòng vệ đầy đủ cần thiết cho việc chuyển thông tin cá nhân của bạn trên phạm vi quốc tế ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Nếu bạn đang ở Liên minh Châu Âu hoặc Thụy Sĩ, WPO có thể chuyển dữ liệu ra ngoài Liên minh Châu Âu theo các tiêu chuẩn được quy định bởi luật Liên minh châu Âu, các điều khoản mô hình EU và/hoặc khuôn khổ Lá chắn Bảo mật EU-Hoa Kỳ về truyền thông tin xuyên Đại Tây Dương như được thông qua. Tuy nhiên, việc truy cập thông tin cá nhân của bạn chỉ có thể được cung cấp trên cơ sở “cần biết” để WPO có thể cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn; thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ người hoặc chủ thể nào khác ngoài trong các báo cáo tổng hợp hoặc trong biểu mẫu không định danh nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của bạn.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Chúng tôi không bán địa chỉ email của bạn hoặc thông tin khác nhận dạng về bạn cho bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi có chia sẻ thông tin của bạn với các công ty thuộc WPO hoặc với các bên thứ ba được chọn để theo đuổi các mục tiêu được nêu ra trong chính sách này, trong các liên hệ khác với bạn hoặc trên website này (ví dụ “các hãng thư tín” gửi tới bạn tài liệu thông tin và quảng cáo bổ sung mà bạn có thể quan tâm).

Chúng tôi tiết lộ thông tin về bạn cho người khác khi chúng tôi thiện chí tin rằng chúng tôi được pháp luật hoặc quy trình pháp lý yêu cầu phản hồi các khiếu nại hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của WPO hoặc những người khác.

 

Thông tin nào có thể được yêu cầu tiết lộ?

Trong những trường hợp nhất định, WPO có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân. Những trường hợp này bao gồm những trường hợp được nêu ra tại Điều 6.1 của GDPR, trong đó quy định rằng việc xử lý chỉ hợp pháp nếu và trong phạm vi áp dụng ít nhất một trong các điều sau đây:

 • chủ dữ liệu đã chấp thuận việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể;
 • việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà trong đó chủ dữ liệu là một bên hoặc để thực hiện những bước theo yêu cầu của chủ dữ liệu trước khi ký kết hợp đồng
 • việc xử lý là cần thiết để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý của người kiểm soát;
 • việc xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của chủ dữ liệu hoặc của một thể nhân khác;
 • việc xử lý là cần thiết để thực hiện một công việc được tiến hành vì lợi ích công hoặc trong việc thực thi quyền hạn được giao cho người kiểm soát;
 • việc xử lý là cần thiết cho các mục đích về lợi ích hợp pháp mà người kiểm soát hay một bên thứ ba hướng tới, ngoại trừ trường hợp những lợi ích đó bị phủ định bởi những lợi ích hoặc quyền và sự tự do căn bản của chủ dữ liệu mà yêu cầu sự bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt khi chủ dữ liệu là trẻ nhỏ.

 

Các quyền của bạn là gì?

Bạn có những quyền nhất định liên quan đến thông tin cá nhân mà WPO thu thập và duy trì về bạn. WPO cho bạn các lựa chọn về thông tin cá nhân nào được thu thập từ bạn, thông tin đó được sử dụng như thế nào và cách WPO giao tiếp với bạn:

 • Bạn có thể kỳ vọng rằng WPO sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách công bằng và phù hợp với luật áp dụng.
 • Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho WPO bằng cách không thực hiện các giao dịch điện tử.
 • Bạn có thể chọn để không có một số nhận dạng cookie độc nhất được gán cho máy tính của bạn.
 • Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng cho mục đích phân tích thống kê và báo cáo theo cách không xác định bạn theo bất kỳ cách nào.
 • Bạn có thể đồng ý về việc tiết lộ bất kỳ hoặc tất cả thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức nào bằng cách chấp thuận cho WPO; nếu không, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ thường xuyên trừ khi WPO có nghĩa vụ pháp lý để làm như vậy.
 • Bạn có thể rút lại bất kỳ sự chấp thuận nào mà bạn đã đưa ra cho WPO trước đây, hoặc trên cơ sở hợp pháp, phản đối bất kỳ lúc nào việc xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc các danh mục dữ liệu cụ thể mà bạn cho là nhạy cảm.
 • Bạn có quyền di chuyển dữ liệu để bạn có thể truy xuất và tái sử dụng thông tin cá nhân của mình cho các mục đích của riêng bạn.
 • Bạn có quyền yêu cầu bất kỳ lúc nào đính chính bất kỳ lỗi nào về thông tin cá nhân của bạn được thu thập và xử lý bởi WPO.
 • Bạn có quyền khiếu nại với bất kỳ cơ quan giám sát nào.
 • Bạn có quyền, trong một số trường hợp nhất định, yêu cầu xét xử trọng tài có tính ràng buộc để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc thu thập, xử lý, giữ lại và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.
 • Bạn có thể, tùy theo yêu cầu của luật pháp địa phương, có quyền (a) yêu cầu được truy cập và nhận thông tin về thông tin cá nhân mà WPO thu thập và duy trì về bạn; (b) cập nhật và đính chính những sai sót về thông tin cá nhân của bạn; và (c) yêu cầu chặn hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn nếu thích hợp.
 • Bạn có quyền yêu cầu WPO không tiếp tục thu thập thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích thông tin (ví dụ: gửi thông tin cho bạn qua email hoặc tin nhắn SMS, hỏi ý kiến ​​của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của WPO) bằng cách rút lại sự chấp thuận của bạn. Bạn có thể thực hiện quyền rút lại của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với WPO

Tuân thủ Các nguyên tắc về lá chắn bảo mật, WPO cam kết giải quyết các khiếu nại về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. WPO nằm trong thẩm quyền điều tra và thi hành của Ủy ban Thương mại Liên bang. Những cá nhân cư trú tại EU và/hoặc Thụy Sĩ có thắc mắc hoặc khiếu nại về chính sách Lá chắn bảo mật của chúng tôi trước hết nên liên hệ với WPO tại: dataprotection@workplaceoptions.com

WPO còn cam kết hợp tác với một ban được thành lập bởi các cơ quan bảo vệ dữ liệu EU (DPA) và Ủy ban Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu Liên bang Thụy Sĩ (FDPIC) về những khiếu nại Lá chắn bảo mật chưa được giải quyết liên quan đến dữ liệu được chuyển từ EU và Thụy Sĩ.

 

 

 

Bảo mật dữ liệu của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo vệ bằng cách thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức theo cách mà chúng không thể truy cập được bởi các bên thứ ba trái phép. Khi gửi dữ liệu hoặc thông tin rất nhạy cảm, bạn nên sử dụng dịch vụ bưu chính vì bảo mật dữ liệu hoàn chỉnh bằng e-mail không được đảm bảo.

Thời gian lưu trữ

Dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp sẽ được chúng tôi lưu trữ trong thời gian sử dụng website hoặc trong trường hợp cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc sự hỗ trợ cho đến khi hết thời hạn lưu trữ theo luật định, có tính đến các nguyên tắc cơ bản của GDPR và BDSG đến mức cho phép.

 

Bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc việc thu thập thông tin của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào theo địa chỉ sau:

 

Nhân viên bảo vệ dữ liệu của WPO GmbH

Dorothea Teichmann,

Data Business Services GmbH

dataprotection@workplaceoptions.com

 

Thẩm quyền và luật áp dụng.

Luật của Bang Bắc Carolina quản lý Tuyên bố về Quyền riêng tư này (“Tuyên bố”) trong phạm vi không bị phủ quyết bởi luật pháp địa phương áp dụng như GDPR cho chủ dữ liệu trong EEA. Bạn chấp thuận không hủy ngang thẩm quyền của các tòa án nằm trong Quận Wake, Bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ đối với bất kỳ hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Tuyên bố này nếu không luật pháp địa phương cho bạn quyền chắc chắn được khởi kiện tại tòa án địa phương của bạn. Nếu thông tin và tài liệu được trình bày trên website này bao gồm việc mua bán hàng hóa (ví dụ: ấn phẩm, sách), thì bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào sau đây mà bạn hoặc WPO có thể có sẽ không chịu sự điều chỉnh của Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (“CISG”) và việc áp dụng của nó bị loại trừ. Bạn có thể truy cập website này từ bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Nếu việc bạn sử dụng bất kỳ lợi ích nào được cung cấp bởi website này xung đột với luật pháp của khu vực của bạn, thì WPO trân trọng yêu cầu bạn không sử dụng website này; bạn chịu trách nhiệm về kiến ​​thức và hiểu biết của mình về luật pháp của khu vực của bạn cũng như sự tuân thủ của bạn với chúng.

 

Điều khoản sử dụng