Your Member Benefits Website features include:

 • Access to online articles with helpful information
 • Ability to submit an online form asking a counselor to contact you
 • Topics covering working life, wellness, parenting, management, etc.

Your Customer Hub features include:

 • Automated headcount updates in UCMS
 • Invoicing reflective of the active populations under your account
 • Access reporting with case trends, disruptive issues, utilisation

Local Service Partners

Local Service Partners are independent EAPs with which WPO has established strategic relationships for the delivery of global EAP services in alignment with the WPO models, processes and quality standards.

Integritetspolicy

Español Europeo | Français | Français Canadien | Nederlands | DeutschEnglish | Español Latinoamericano | Português | Português-Brasil | Swedish简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | 한국어 | ភាសាខ្មែរ | Tiếng Việt | ไทย | Türkçe | Bahasa Indonesia | हिंदीo | اردو | မြန်မာ | Cebuano |

 

Den här integritetspolicyn (”policyn”) beskriver hur Workplace Options LLC och våra enheter globalt (”WPO”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) samlar in, skyddar och använder personligt identifierbara uppgifter (”personuppgifter”) du (”användare”, ”du” eller ”din”) kan tillhandahålla när du använder någon av våra produkter eller tjänster (gemensamt kallat ”EAP-tjänster” eller ”tjänster”). Policyn anger vilka valmöjligheter du har angående vår användning av dina personuppgifter och hur du kan komma åt och uppdatera uppgifterna. Policyn gäller inte verksamhet i företag som vi inte äger eller kontrollerar, eller för individer som vi inte anställer eller hanterar.

 

Tillämplig lag

WPO har åtagit sig att skydda all personlig och privat information i enlighet med alla tillämpliga lagar, förordningar och standarder, inklusive utan begränsning alla standarder som fastställts i USA under Health Insurance Portability and Accountability Act, HITECH (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act) och i Storbritannien under Data Protection Act från 2018. Om våra tjänster används inom Europeiska unionen är WPO föremål för den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679), som gäller från och med den 25 maj 2018, Australiens Privacy Act och all nationell lagstiftning som implementerar det ovannämnda.  Den rättsliga grunden för dataöverföring mellan EU och USA är baserad på EU-modellen för bestämmelser (standardavtalsklausuler) och undantag enligt art. 49 i GDPR. WPO är ansvarigt för alla fall av vidare överföringar till tredje part.

Workplace Options LLC (WPO) följer ramen för dataskydd mellan EU och USA (EU-U.S. DPF), Storbritanniens tillägg till EU-U.S. DPF och ramen för dataskydd mellan Schweiz och USA (Swiss-U.S. DPF) som tagits fram av USA:s handelsdepartement. WPO har certifierat till USA:s handelsdepartement att det anslutit sig till ramen för dataskydd mellan EU och USA (EU-U.S. DPF-principer) med avseende på behandlingen av personuppgifter som erhållits från Europeiska unionen på grundval av EU-U.S. DPF och från Storbritannien (och Gibraltar) på grundval av Storbritanniens tillägg till EU-U.S. DPF. WPO har certifierat till USA:s handelsdepartement att det anslutit sig till ramen för dataskydd mellan Schweiz och USA (Swiss-U.S. DPF-principer) med avseende på behandlingen av personuppgifter som erhållits från Schweiz på grundval av Swiss-U.S. DPF. Om det finns eller uppstår någon konflikt mellan villkoren i den här integritetspolicyn och EU-U.S. DPF-principerna och/eller Swiss-U.S. DPF-principerna är det principerna som gäller. Besök https://www.dataprivacyframework.gov/ för att läsa mer om programmet med ramen för dataskydd (DPF) och för att se vårt intyg.

 

Integritetspolicyn fyller följande funktion

Vår integritetspolicy är utformad för att skydda individers integritet. I policyn förklarar vi vilken information vi samlar in från besökare på webbplatsen och medlemmar som vi tillhandahåller tjänster till med hjälp av våra webbplatser, applikationer och olika plattformsbaserade tjänster så länge vår relation pågår, hur vi använder informationen och hur besökare och/eller medlemmar kan uppdatera och verifiera användningen av informationen som tillhandahålls. Vi uppdaterar policyn från tid till annan för att skydda dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att granska policyn från tid till annan för att hålla dig uppdaterad om hur vi använder och skyddar din information och kontinuerligt förbättrar innehållet på våra webbplatser, i våra mobilapplikationer och hur vi förbättrar våra tjänster. Om vi gör väsentliga ändringar i hur vi samlar in, använder och/eller lämnar ut personuppgifter som du tillhandahållit till oss meddelar vi dig genom att publicera ett tydligt och lättillgängligt meddelande. Innan du använder våra tjänster ombeds du att acceptera villkoren i den här integritetspolicyn.

WPO upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska skyddsåtgärder som utformats för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. WPO använder kryptering av branschstandard på webbplatsen. WPO utvärderar inte en dator, surfplatta eller annan mobil enhet som du använder för att komma åt WPO:s tjänster för säker hantering av dina personuppgifter. WPO frånsäger sig allt ansvar för förluster till följd av eventuella säkerhets- och dataskyddsbrister som härrör från dina egna elektroniska enheter.

 

Vilken typ av information samlar vi in?

Du måste vara registrerad hos WPO för att få tillgång till vår tjänst. WPO kan samla in viss information från interaktiva funktioner, till exempel onlineundersökningar, kontakt- och registreringsformulär och genom att använda cookies (se förklaring nedan). Vilken information som WPO tar emot på ett sådant sätt styrs av inställningarna i din webbläsare. Om du till exempel besöker webbplatsen för att läsa eller ladda ner information, till exempel information om ett hälsotillstånd eller om en av WPO:s produkter, kan WPO samla in viss anonym, obegränsad, icke-personlig information om dig från din dator, inklusive vilken typ av webbläsarprogramvara du använder, länkarna du väljer, trafikdata, namnet på din internetdomän, internetadressen till webbplatsen som används för åtkomst, platsdata, sidorna du har besökt på webbplatsen, webbloggar och annan kommunikationsdata.

Beroende på dina val, produkter och tjänster (t.ex. för beteenderelaterade tjänster och hälsovårdstjänster) kan WPO med ditt uttryckliga samtycke samla in och behandla bland annat följande personuppgifter:

 • Namn
 • Födelsedatum/andra viktiga statistikuppgifter
 • E-postadress
 • Fysisk adress/postadress
 • Telefonnummer
 • Etniskt ursprung
 • Sexuell läggning eller religiös tro
 • Privat id-nummer/bostadsnummer
 • Personliga uppgifter om hälsa
 • Uppgifter om familjehälsa.

För vissa tjänster (rådgivning över telefon och anonym chatt) kan användare välja att vara anonyma, men då kan vi endast tillhandahålla begränsade tjänster. Användare som är osäkra på vilken information som är obligatorisk kan kontakta oss eller diskutera det med vår rådgivare när de kontaktar oss om eventuella tjänster.

Utöver ovanstående information kan WPO samla in ytterligare uppgifter beroende på vilken plattform som används för att ansluta till WPO (mobilapp, Teams-app osv.). Detaljerna anges i avsnitten nedan.

 

Vilken typ av information samlar vi in (enkel inloggning, Team App)?

Tillgång till våra appar via funktionen enkel inloggning (SSO) som tillhandahålls av din arbetsgivare ska begränsas till delning av inloggningsinformation, vilket är känt för arbetsgivaren. WPO samlar inte in ditt lösenord eller andra inloggningsuppgifter. Din arbetsgivare har inte tillgång till någon kommunikation mellan dig och WPO.

 

Vilken typ av information samlar vi in (mobilapp)?

När du använder mobilappen registrerar våra servrar automatiskt information som din enhet skickar. Informationen kan omfatta din enhets IP-adress och plats, enhetsnamn och version, typ av operativsystem och version, språkinställningar, information du söker efter i vår mobilapp, klockslag och datum för åtkomst och annan statistik. Du kan styra behörigheterna för plats och andra enhetsspecifika parametrar baserat på dina enhetsinställningar (t.ex. plats, avisering). Om du väljer att inte tillåta åtkomst kanske vissa tjänster inte fungerar som förväntat.

Om du vill använda mobilappens funktioner ber vi dig tillhandahålla viss personlig information (till exempel namn och e-postadress). Vi tar emot och lagrar all information som du medvetet lämnar till oss när du skapar ett konto eller fyller i onlineformulär i mobilappen. Vid behov kan informationen omfatta din e-postadress, namn, telefonnummer eller andra personuppgifter för att slutföra registreringen. Om du väljer att inte lämna personuppgifter till oss är det inte säkert att du kan dra nytta av mobilappens funktioner. Kontakta oss om du är osäker på vilka uppgifter som är obligatoriska.

 

Vilken typ av information samlar vi in (Whatsapp)?

Vi använder en tredjepartstjänst som heter Sinch för att hantera Whatsapp-meddelanden. Vi sparar ingen personligt identifierbar information längre än 3 månader på Sinch-plattformen. Sinch samlar inte in några andra personuppgifter än cookies och du hittar integritetspolicyn på https://www.sinch.com/privacy-notice.

 

Vilken typ av information samlar vi in (Resilience Navigator)?

När du deltar i återhämtningsutvärderingar kan du bli ombedd att lämna vissa uppgifter, bland annat födelseår, inkomstnivå, civilstånd, antal barn, utbildningsnivå, arbetade timmar per vecka och anställningsuppgifter. Därtill även känsliga uppgifter som kön, sexuellt välbefinnande eller hälsoinformation, information relaterad till alkohol- eller tobakskonsumtion, antal frånvarodagar från jobbet, land du bor i, hur mycket du motionerar och hur du mår.

Uppgifterna används för att dra slutsatser om stress, återhämtningsförmåga och emotionell intelligens och för att skapa bedömningsprofilen.

 

Cookies

Vi använder en teknik som kallas ”cookies” när vi tillhandahåller våra tjänster. En cookie är en bit information som värddatorn för våra tjänster överför till din webbläsare när du använder tjänsterna. Våra cookies hjälper till att tillhandahålla ytterligare funktioner i tjänsterna och hjälper oss att göra en noggrannare analys av hur tjänsterna används. Våra tjänster kan till exempel placera en cookie i din webbläsare som gör att du kan komma åt tjänsterna utan att behöva ange ett lösenord mer än en gång och/eller för att undvika att du loggas ut från en session. Vi samlar inte in personuppgifter utan ditt tillstånd när vi använder cookies. De flesta webbläsare har ett ”Hjälp”-avsnitt i verktygsfältet. I avsnittet hittar du information om hur du får aviseringar när en ny cookie placeras i din webbläsare och hur du inaktiverar cookies. Vi rekommenderar att du aktiverar cookies eftersom de tillåter dig att dra nytta av vissa funktioner i tjänsterna.

 

Hantera personuppgifter

Du kan komma åt, uppdatera och radera vissa av dina personuppgifter. Vilka uppgifter du kan visa, uppdatera och radera beror på tjänsterna. När du uppdaterar uppgifter kan vi dock behålla en kopia av de oreviderade uppgifterna i våra register. Vi behåller och använder dina personuppgifter så länge de behövs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och uppfylla våra avtal. Vi kan naturligtvis behålla dem längre än så om det krävs eller tillåts enligt lag. Vi kan använda alla sammanslagna uppgifter som härrör från eller innehåller dina personuppgifter efter att du har uppdaterat eller raderat dem, men inte på ett sätt som identifierar dig personligen. Vi använder endast anonymiserade uppgifter för statistiska ändamål. Personuppgifter ska raderas eller anonymiseras när lagringsperioden löper ut. Rätten till åtkomst, radering, rättelse och dataportabilitet kan därför inte göras gällande efter utgången av lagringsperioden.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

All information vi samlar in från dig kan användas för att tillhandahålla tjänster till dig, kontakta dig i samband med våra tjänster, hålla dig uppdaterad om våra erbjudanden, anpassa din upplevelse; förbättra våra tjänster/produkter; förbättra kundservice och svara på frågor och e-postmeddelanden från våra kunder; skicka e-postmeddelanden med lösenordspåminnelser, uppdateringar, osv. samt säkerställa drift och hantering av vår plattform och våra tjänster. Information som samlas in automatiskt används endast för att identifiera potentiella fall av missbruk och upprätta statistisk information om trafik och användning för webbplats/mobilappar. Den här statistiska informationen är inte annars sammanslagen på ett sådant sätt att den identifierar en viss användare av systemet.

Din arbetsgivare har inte tillgång till personuppgifter som lagras i WPO-system. Men om din arbetsgivare erbjuder en incitamentsplan som erbjuder belöningar för att slutföra WPO:s onlineprogram kan WPO – med ditt uttryckliga samtycke via kryssrutan på registreringssidan – dela dina personuppgifter med din arbetsgivare, däribland ditt namn, anställnings-ID och detaljer om vilka onlineprogram eller utvärderingar du har genomfört (inklusive datum). Varken resultaten eller svaren från dina onlineprogram avslöjas för din arbetsgivare som en del av en incitamentsplan.

Om din arbetsgivare tillhandahåller en vägledningsplan som innehåller ett uppsökande samtal från en WPO-vägledare kan en vägledare kontakta dig med hjälp av de kontaktuppgifter och preferenser du anger. Men det förutsätter att du har gett ditt uttryckliga samtycke genom att markera kryssrutan på registreringssidan. Din arbetsgivare får inte tillgång till uppgifter om innehållet i ditt vägledarsamtal. WPO kan dock dela dina personuppgifter inklusive ditt namn, anställnings-ID och antal vägledningssessioner du har genomfört (inklusive datum) med din arbetsgivare.

WPO är personuppgiftsansvarig med avseende på de personuppgifter som samlas in direkt från medlemmarna i våra tjänster. Vi kan behandla personuppgifter tillhörande dig om något av följande gäller: (i) Du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Tänk på att viss lagstiftning tillåter oss att behandla uppgifter tills du invänder mot sådan behandling (väljer bort den), utan att vi behöver förlita oss på ditt samtycke eller någon annan av de rättsliga grunderna nedan. Detta gäller dock inte om behandlingen av personuppgifter är föremål för europeisk dataskyddslagstiftning, (ii) tillhandahållande av information är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och/eller för att andra skyldigheter ska kunna uppfyllas innan avtalet ingås, (iii) behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som du är föremål för, (iv) behandling är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning, (v) behandlingen är nödvändig för lagliga ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen. Oavsett vilket kontaktar vi dig för ytterligare samtycke om ytterligare behandling krävs.

Vi klargör gärna den specifika rättsliga grunden för behandlingen, i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

 

Informationsöverföring och lagring

WPO kan överföra personuppgifterna som har samlats in om dig till andra länder än det land där informationen ursprungligen samlades in. Personuppgifterna överförs till ett servicecenter som drivs av WPO eller en leverantör i WPO:s leverantörsnätverk för att förse dig med den tjänst du efterfrågade. WPO har de skyddsåtgärder som krävs för internationella överföringar av dina personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om du bor i Europeiska unionen eller Schweiz kan WPO överföra data utanför Europeiska Unionen i enlighet med standarder som anges i EU-lagstiftning, inklusive undantag enligt artikel 49 i GDPR och EU-modellen för bestämmelser. Däremot kan åtkomst till dina personuppgifter endast tillhandahållas på “behovsbasis”, dvs. så att WPO kan leverera sina tjänster på din begäran; dina personuppgifter lämnas inte ut till någon annan person eller enhet utan medgivande från dig annat än i aggregerade rapporter eller i avidentifierad form. Lagringen av EES-personuppgifter upprätthålls dock inom Europeiska unionen.

 

Vem delar vi dina uppgifter med?

Vi säljer inte e-postadresser eller annan information som identifierar dig till tredje part. Däremot delar vi din information med företag som är en del av WPO, inklusive våra globala leveranscenter, eller med utvalda tredje parter i linje med de mål som anges i den här policyn.

Vi lämnar ut information om dig till andra när vi i god tro anser att vi enligt lag eller via en rättsprocess är skyldiga att svara på anspråk eller skydda WPO:s eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

 

Vilka uppgifter kan behöva lämnas ut?

WPO kan förväntas lämna ut personuppgifter under vissa omständigheter. Omständigheterna omfattar de som anges i artikel 6.1 i GDPR, som fastställer att behandlingen endast är laglig om och i den utsträckning minst ett av följande gäller:

 • Den registrerade har gett samtycke till behandlingen av dennes personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som den registeransvarige är föremål för.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller en annan fysisk person.
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som ligger i allmänhetens intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Behandlingen är nödvändig som ett led i den personuppgiftsansvariges eller en tredjeparts berättigade intressen, med undantag för när sådana intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

 

Vilka är dina rättigheter?

Du har vissa rättigheter avseende personuppgifterna om dig som WPO samlar in och förvaltar. WPO erbjuder dig att välja vilka personuppgifter som samlas in från dig, hur uppgifterna används och hur WPO kommunicerar med dig:

 • Du kan förvänta dig att WPO samlar in och behandlar dina personuppgifter rättvist och i enlighet med tillämplig lag.
 • Du kan välja att inte tillhandahålla personuppgifter till WPO genom att avstå från att genomföra elektroniska transaktioner.
 • Du kan välja att inte ha ett unikt identifieringsnummer i en cookie tilldelad till din dator.
 • Dina personuppgifter kan användas för statistisk analys och rapportering på ett sätt som inte identifierar dig.
 • Du kan gå med på att lämna ut en del av eller alla dina personuppgifter till en person eller organisation genom att ge ditt samtycke till WPO. Utan samtycke lämnar WPO inte ut dina personuppgifter om inte WPO har en juridisk skyldighet att göra det.
 • Du kan återkalla alla samtycken som du tidigare lämnat till WPO, eller, på legitima grunder, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller specifika kategorier av uppgifter som du anser är känsliga.
 • Du har rätt till dataportabilitet så att du kan hämta och återanvända dina personuppgifter för egna ändamål.
 • Du har rätt att när som helst begära att eventuella fel korrigeras i personuppgifter som samlas in och behandlas av WPO.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till valfri tillsynsmyndighet.
 • Du har rätt att, under vissa omständigheter, åberopa bindande skiljedomsförfarande för att lösa eventuella tvister angående insamling, behandling, kvarhållande och/eller utlämnande av dina personuppgifter.
 • Du kan, i enlighet med lokala lagkrav, ha rätt att (a) begära tillgång till och få information om de personuppgifter WPO samlar in och förvaltar om dig; (b) uppdatera och korrigera felaktigheter i dina personuppgifter och (c) blockera eller radera dina personuppgifter, beroende på vad som är lämpligt.
 • Du har rätt att be WPO att sluta samla in dina personuppgifter i informationssyfte (t.ex. att skicka information till dig via e-post eller sms; fråga om din åsikt om WPO-produkter och -tjänster) genom att dra tillbaka ditt samtycke. Du kan utöva din rätt att återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta WPO.
 • Du kan lämna in ett klagomål om du anser att WPO har brutit mot integritetsprinciperna för innehav, insamling, användning eller utlämnande av dina personuppgifter genom att kontakta WPO:s dataskyddsombud på adressen nedan.  När WPO har tagit emot ditt klagomål svarar WPO inom den tidsram som anges av tillämplig lag.

Du kan utöva rättigheterna som nämns ovan genom att kontakta WPO:s dataskyddsombud.

 

Integritetsrätt i Kalifornien

Utöver rättigheterna i den här integritetspolicyn har invånare i Kalifornien som tillhandahåller personuppgifter (enligt definitionen i stadgan) för att erhålla produkter eller tjänster för personligt bruk eller för bruk inom familj eller hushåll rätt att begära och få information från oss en gång per år om vilka personuppgifter vi har delat med andra företag för marknadsföringsändamål. Om tillämpligt innehåller informationen personuppgiftskategorier och namn och adresser till de företag som vi delade sådana personuppgifter med under det närmast föregående kalenderåret (t.ex. för förfrågningar som görs under innevarande år delges information om föregående år) . För att ta del av informationen kontaktar du oss på vårt avgiftsfria nummer +1 877 811 2424 och lämnar ett röstmeddelande med dina förfrågningsuppgifter.

 

Barns integritet

Minderåriga får endast ta del av tjänsterna om föräldrar och vårdnadshavare har gett sitt samtycke till detta. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och se till att policyn efterlevs genom att instruera sina barn att aldrig tillhandahålla personuppgifter via vår tjänst utan tillåtelse. Kontakta oss om du har anledning att tro att ett barn under 18 år har lämnat personuppgifter till oss. Du måste också vara minst 18 år för att samtycka till behandling av dina personuppgifter i ditt land (i vissa länder kan vi tillåta att dina föräldrar eller vårdnadshavare gör det å dina vägnar).

 

Säkerhet för dina uppgifter

Personuppgifter som vi tillhandahåller skyddas med tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som förhindrar åtkomst från obehörig tredje part. Om du ska skicka mycket känsliga uppgifter eller information rekommenderar vi att du använder vanlig post, eftersom det inte går att garantera fullständig säkerhet via e-post.

 

Lagringstid

Vi lagrar personuppgifter som du tillhandahåller till oss så länge du använder våra tjänster eller i händelse av tillhandahållande av information, tjänster eller support tills utgången av den lagstadgade lagringsperioden, med beaktande av de grundläggande principerna i GDPR eller annan tillämplig lag i tillåten utsträckning. När det gäller EU-deltagare sparas uppgifter i fem (5) år från datumet då ärendet avslutas med undantag för ett (1) år i Frankrike.

 

Dataintrång

Om det kommer till vår kännedom att säkerheten för applikationerna och/eller plattformen har äventyrats eller att användarnas personuppgifter har lämnats ut till utomstående tredje part som ett resultat av extern aktivitet, inklusive, men inte begränsat till, säkerhetsattacker eller bedrägerier, förbehåller vi oss rätten att vidta rimligen lämpliga åtgärder, inklusive, men inte begränsat till, utredning och rapportering, samt att delge information till och samarbeta med brottsbekämpande myndigheter. I händelse av ett dataintrång vidtar vi rimliga ansträngningar för att meddela berörda individer om vi anser att det finns en rimlig risk för skada för användaren till följd av intrånget eller om delgivning av information på annat sätt krävs enligt lag. När vi gör det skickar vi ett e-postmeddelande till dig.

 

Rättsliga skyldigheter att lämna ut uppgifter

Vi lämnar ut all information vi samlar in, använder eller tar emot om det krävs eller tillåts enligt lag, till exempel för att uppfylla skyldigheter vid ett domstolsföreläggande eller en liknande rättslig process och när vi i god tro anser att utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter, din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägerier eller svara på en begäran från myndigheter. Om vi går igenom en stor omställning, till exempel en sammanslagning, ett förvärv av ett annat företag eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar, kommer ditt användarkonto och dina personuppgifter sannolikt att finnas bland de tillgångar som överförs.

 

Andra frågor eller funderingar

Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy eller insamlingen av dina uppgifter kan du kontakta oss när som helst på följande adress:

Data Protection Officer of Workplace Options
Robert Niedermeier,
Data Business Services GmbH & Co. KG
dataprotection@workplaceoptions.com

Tänk på att e-post inte är det säkraste kommunikationssättet. Vi rekommenderar därför att du inte skickar känsliga personuppgifter via e-post i första hand.

 

Behörighet och tillämplig lagstiftning

Det här integritetsmeddelandet (”meddelande”) regleras av lagarna i delstaten North Carolina i den mån de inte åsidosätts av tillämplig lokal lag, till exempel GDPR för registrerade personer inom EES eller nationell lagstiftning som reglerar uppgifter för andra jurisdiktioner baserat på omfattningen. Du samtycker oåterkalleligt till jurisdiktionen hos domstolarna i County of Wake, delstaten North Carolina, USA för alla åtgärder som uppstår ur eller är relaterade till det här meddelandet, såvida inte lokal lag ger dig rätt att vända dig till din lokala domstol. Om informationen och materialet som presenteras på webbplatsen/i applikationerna inkluderar försäljning av varor (t.ex. publikationer, böcker) ska eventuella följande rättigheter och skyldigheter – som du eller WPO kan ha – inte regleras av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (förkortat ”CISG”). Konventionens tillämpning är utesluten. Du kan ha möjlighet att komma åt den här webbplatsen från vilken region som helst i världen. Om din användning av någon förmån som erbjuds av webbplatsen/eller tjänsterna strider mot lagarna i din region ber vi på WPO dig att inte använda webbplatsen/eller tjänsterna; du är ansvarig för din egen kunskap och förståelse av lagarna i din region samt din efterlevnad av dem.

 

Godkännande av policyn

Du bekräftar att du har läst policyn och godkänner alla villkor. Genom att använda webbplatsen/applikationerna eller tjänsterna samtycker du till att vara bunden av policyn. Om du inte samtycker till villkoren i policyn har du inte behörighet att använda eller komma åt vår webbplats/våra applikationer och tjänsterna.

 

Användningsvillkor