Your Member Benefits Website features include:

 • Access to online articles with helpful information
 • Ability to submit an online form asking a counselor to contact you
 • Topics covering working life, wellness, parenting, management, etc.

Your Customer Hub features include:

 • Automated headcount updates in UCMS
 • Invoicing reflective of the active populations under your account
 • Access reporting with case trends, disruptive issues, utilisation

Local Service Partners

Local Service Partners are independent EAPs with which WPO has established strategic relationships for the delivery of global EAP services in alignment with the WPO models, processes and quality standards.

Chính sách Bảo mật

Español Europeo | Français | Français Canadien | Nederlands | DeutschEnglish | Español Latinoamericano | Português | Português-Brasil | Swedish简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | 한국어 | ភាសាខ្មែរ | Tiếng Việt | ไทย | Türkçe | Bahasa Indonesia | हिंदीo | اردو | မြန်မာ | Cebuano |

 

Chính sách bảo mật này (“Chính Sách”) ghi rõ cách Workplace Options (“WPO”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) thu thập, bảo vệ và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân (“Thông Tin Cá Nhân”) mà bạn (“Người dùng”, “bạn” hoặc “của bạn”) có thể cung cấp trong thời gian sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của công ty (gọi chung là “Dịch vụ Trợ giúp người lao động” hoặc “Dịch vụ”). Chính sách còn ghi rõ các lựa chọn có sẵn dành cho bạn về việc chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn và cách thức để bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin này. Chính Sách này không áp dụng cho các hoạt động của những công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát hoặc không áp dụng cho các cá nhân mà chúng tôi không tuyển dụng hoặc quản lý.

Luật áp dụng

WPO cam kết bảo vệ tất cả thông tin cá nhân và riêng tư tuân theo bất kỳ và tất cả các luật, quy định, và tiêu chuẩn áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn trong bất kỳ tiêu chuẩn nào được thiết lập tại Hoa Kỳ theo Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Cung Cấp Thông Tin Bảo Hiểm Y Tế (Health Insurance Portability and Accountability Act), HITECH (Đạo luật Công nghệ thông tin y tế cho Kinh tế và Y tế lâm sàng (Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act) và theo Đạo luật Bảo vệ dữ liệu (Data Protection Act) năm 2018 tại Vương Quốc Anh. Nếu sử dụng các dịch vụ của chúng tôi trong Liên minh châu Âu, WPO chịu sự điều chỉnh của Khuôn khổ lá chắn bảo mật (Privacy Shield Framework), Quy định bảo vệ dữ liệu chung (General Data Protection Regulation) (Quy định (EU) 2016/679), có hiệu lực từ ngày 25/5/2018 và bất kỳ luật pháp quốc gia nào thi hành những điều bên trên. Cơ sở pháp lý của việc truyền dữ liệu giữa Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu dựa trên Điều khoản mẫu của Liên minh Châu Âu (Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn) và các vi phạm theo Điều 49 của GDPR. WPO tuân thủ Swiss-U.S. Khung Bảo vệ Quyền riêng tư do Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân được chuyển từ Thụy Sĩ sang Hoa Kỳ. WPO đã chứng nhận với Bộ Thương mại rằng nó tuân thủ các Nguyên tắc về Bảo vệ Quyền riêng tư. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong Thông báo về quyền riêng tư này và Nguyên tắc về Bảo vệ quyền riêng tư, thì Nguyên tắc về Bảo vệ quyền riêng tư sẽ chi phối việc chuyển dữ liệu của Thụy Sĩ-Hoa Kỳ. Để tìm hiểu thêm về chương trình Privacy Shield và xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/welcome.

Mục đích của Chính sách Bảo mật

Chính sách bảo mật của chúng tôi nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư của các cá nhân. Chính sách giải thích chúng tôi thu thập thông tin nào từ những người truy cập website này và các thành viên được chúng tôi cung cấp dịch vụ đang sử dụng website, ứng dụng và các dịch vụ dựa trên nền tảng khác nhau trong thời gian chúng tôi có quan hệ kinh doanh, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, và cách người truy cập và/hoặc thành viên có thể cập nhật và xác minh việc sử dụng thông tin được cung cấp trên website này. Chúng tôi sẽ thỉnh thoảng cập nhật chính sách này để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn thỉnh thoảng xem lại chính sách này để cập nhật cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn và cách chúng tôi liên tục cải thiện nội dung website/ Ứng dụng Di động và nâng cao dịch vụ. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng về việc thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng một thông báo rõ ràng và dễ thấy trên website. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn được yêu cầu chấp nhận các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

WPO duy trì các biện pháp phòng vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý thích hợp, được thiết kế nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo luật áp dụng. WPO sử dụng mã hóa tiêu chuẩn ngành trên website này. WPO sẽ không đánh giá bất kỳ máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị di động nào khác mà bạn có thể dùng để truy cập các dịch vụ của WPO để xử lý an toàn thông tin cá nhân của bạn. WPO từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ tổn thất nào do thiếu sót từ việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu bắt nguồn từ các thiết bị điện tử của riêng bạn.

 

Chúng tôi thu thập loại thông tin nào?

Bạn phải được đăng ký với WPO để có quyền truy cập dịch vụ của chúng tôi. WPO có thể thu thập một số thông tin từ các tính năng tương tác như khảo sát trực tuyến, biểu mẫu liên lạc và đăng ký, và thông qua việc sử dụng “cookie” như được giải thích bên dưới. Thông tin mà WPO nhận được theo cách như vậy phụ thuộc vào các cài đặt trên trình duyệt của bạn. Ví dụ, nếu bạn truy cập website này để đọc hoặc tải xuống thông tin, chẳng hạn như thông tin về một tình trạng sức khỏe hoặc về một trong các sản phẩm của WPO, WPO có thể thu thập một số thông tin vô danh, không bị hạn chế, thông tin phi cá nhân về bạn từ máy tính của bạn, bao gồm kiểu phần mềm trình duyệt web bạn sử dụng, các liên kết bạn chọn, dữ liệu lưu lượng, tên miền Internet của bạn, địa chỉ Internet của website được sử dụng để truy cập, dữ liệu vị trí, các trang bạn đã truy cập trên website này, nhật ký web và dữ liệu truyền thông khác.

Tùy thuộc vào các lựa chọn, sản phẩm và dịch vụ của bạn (ví dụ đối với các dịch vụ về hành vi và sức khỏe), WPO có thể thu thập và xử lý Thông Tin Cá Nhân với sự chấp thuận rõ ràng của bạn, thông tin có thể bao gồm:

 • tên
 • ngày sinh/các hồ sơ thống kê quan trọng khác
 • địa chỉ email
 • địa chỉ vật lý/thư
 • số điện thoại
 • nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc
 • thiên hướng tính dục hoặc đức tin tôn giáo
 • số ID cá nhân/số cư trú
 • thông tin sức khỏe cá nhân
 • thông tin sức khỏe gia đình.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu người dùng không hiểu rõ về thông tin có tính bắt buộc.

 

Chúng tôi thu thập loại thông tin nào (Ứng dụng Di động)?

Khi bạn sử dụng Ứng dụng Di động, các máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin mà thiết bị của bạn gửi đi. Dữ liệu này có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ IP và vị trí của thiết bị, tên và phiên bản thiết bị, loại và phiên bản hệ điều hành, tùy chọn ngôn ngữ, thông tin bạn tìm kiếm trong Ứng dụng Di động của chúng tôi, thời gian và ngày truy cập và các thống kê khác. Dựa trên thiết bị của bạn, bạn sẽ có thể kiểm soát việc cấp phép vị trí và các thông số cụ thể khác của thiết bị (ví dụ: vị trí, thông báo). Nếu bạn không cho phép truy cập này, một số dịch vụ có thể không hoạt động hiệu quả như mong đợi.

Nếu bạn muốn sử dụng các tính năng của Ứng dụng Di động, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số Thông Tin Cá Nhân nhất định (ví dụ: tên và địa chỉ email của bạn). Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tạo tài khoản hoặc điền vào bất kỳ biểu mẫu trực tuyến nào trong Ứng dụng di động. Khi được yêu cầu, thông tin này có thể bao gồm địa chỉ email, tên, số điện thoại hoặc Thông Tin Cá Nhân khác của bạn để hoàn tất đăng ký. Nếu bạn chọn cách không cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi, thì bạn có thể không tận dụng hết các tính năng của Ứng dụng Di động. Vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu người dùng không hiểu rõ về thông tin có tính bắt buộc.

Chúng tôi thu thập loại thông tin nào (Xử lý thanh toán)?

Chúng tôi sử dụng công cụ xử lý thanh toán của bên thứ ba để xử lý thanh toán trên trang web của chúng tôi. Liên quan đến việc xử lý các khoản thanh toán đó, chúng tôi không lưu giữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc bất kỳ thông tin tài chính nào như số thẻ tín dụng. Thay vào đó, tất cả thông tin như vậy được cung cấp trực tiếp cho công ty xử lý bên thứ ba của chúng tôi, Stripe, việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn bị chi phối bởi chính sách bảo mật của họ, vui lòng xem tại https://stripe.com/us/privacy.

Chúng tôi thu thập loại thông tin nào (Thích ứng)?

Chúng tôi sử dụng SurveyMonkey để tiến hành nghiên cứu. Chúng tôi không thu thập/giữ lại bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. SurveyMonkey sử dụng cookie để quản lý khảo sát hiệu quả. Có thể đọc thêm thông tin về cookie tại đây.

 

Cookie

Khi vận hành Dịch vụ, chúng tôi có thể sử dụng một công nghệ gọi là “cookie”. Cookie là một phần thông tin mà máy tính lưu trữ Dịch vụ của chúng tôi gửi đến trình duyệt của bạn khi bạn truy cập Dịch vụ. Cookie của chúng tôi giúp cung cấp chức năng bổ sung cho Dịch vụ và giúp chúng tôi phân tích việc sử dụng Dịch vụ chính xác hơn. Ví dụ: Dịch vụ của chúng tôi có thể đặt một cookie trên trình duyệt cho phép bạn truy cập Dịch vụ mà không cần phải nhớ và nhập lại mật khẩu nhiều lần trong thời gian truy cập Dịch vụ và/hoặc để duy trì phiên đăng nhập. Trong mọi trường hợp chúng tôi sử dụng cookie, chúng tôi sẽ không thu thập Dữ liệu Cá nhân trừ khi được bạn cho phép. Trên hầu hết các trình duyệt web, bạn sẽ tìm thấy phần “trợ giúp” trên thanh công cụ. Vui lòng tham khảo phần này để biết thông tin về cách nhận thông báo khi bạn nhận cookie mới và cách tắt cookie. Chúng tôi khuyên bạn nên bật cookie vì chúng cho phép bạn tận dụng một số tính năng của Dịch vụ.

Quản lý Thông Tin Cá Nhân

Bạn có thể truy cập, cập nhật và xóa Thông Tin Cá Nhân cụ thể về bạn. Thông tin bạn có thể xem, cập nhật và xóa có thể thay đổi tùy theo dịch vụ. Tuy nhiên, khi bạn cập nhật thông tin, chúng tôi có thể duy trì một bản sao của thông tin không bị sửa đổi trong hồ sơ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn. Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ dữ liệu tổng hợp nào xuất phát từ hoặc kết hợp với Thông Tin Cá Nhân của bạn sau khi bạn cập nhật hoặc xóa nó, nhưng không phải theo cách nhận dạng cá nhân bạn. Đối với các mục đích thống kê, chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu ẩn danh. Khi thời hạn lưu giữ hết hạn, Thông Tin Cá Nhân sẽ bị xóa hoặc ẩn danh. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền cải chính và quyền sở hữu dữ liệu lưu động không thể được thực thi sau khi hết thời hạn lưu giữ.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng như thế nào?

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng để cung cấp các dịch vụ cho bạn, liên lạc với bạn liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi, giúp bạn cập nhật các khuyến mãi, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn; cải thiện các dịch vụ/sản phẩm của chúng tôi; cải thiện dịch vụ khách hàng và trả lời các thắc mắc và email của khách hàng của chúng tôi; gửi email thông báo như nhắc nhở mật khẩu, cập nhật, v.v…; điều hành và vận hành Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin được thu thập tự động chỉ được sử dụng để xác định các trường hợp lạm dụng tiềm tàng và thiết lập thông tin thống kê về lưu lượng truy cập và sử dụng trang web/ứng dụng di động. Thông tin thống kê này không được tổng hợp theo cách để xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của hệ thống.

Chủ lao động của bạn sẽ không có quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn được lưu trữ trên các hệ thống WPO. Tuy nhiên, nếu chủ lao động của bạn đưa ra một chương trình khuyến khích với những phần thưởng cho việc hoàn thành các chương trình trực tuyến của WPO, với sự chấp thuận rõ ràng của bạn thông qua ô tích trên trang đăng ký, WPO có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với chủ lao động của bạn bao gồm tên, nhận dạng nhân viên của bạn và những chi tiết trong các chương trình hoặc bài đánh giá trực tuyến mà bạn đã hoàn tất bao gồm các ngày. Điểm số cũng như các câu trả lời từ các chương trình trực tuyến của bạn sẽ không được tiết lộ cho chủ lao động của bạn như là một phần của chương trình khuyến khích.

Nếu chủ lao động của bạn cung cấp một kế hoạch huấn luyện bao gồm một cuộc gọi đến từ một huấn luyện viên WPO, với sự chấp thuận rõ ràng của bạn thông qua ô tích trên trang đăng ký, một huấn luyện viên có thể liên lạc với bạn bằng cách sử dụng thông tin liên lạc và sở thích mà bạn cung cấp. Chủ lao động của bạn sẽ không được cung cấp bất kỳ chi tiết nào liên quan đến nội dung thảo luận của bạn với huấn luyện viên; tuy nhiên, WPO có thể chia sẻ với chủ lao động của bạn về dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm tên, ID nhân viên của bạn và số buổi huấn luyện bạn đã hoàn tất bao gồm các ngày.

WPO là bộ điều khiển dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân được thu thập trực tiếp từ các thành viên của Dịch vụ. Chúng tôi có thể xử lý Thông Tin Cá Nhân liên quan đến bạn nếu một trong những điều sau đây được áp dụng: (i) Bạn đã đồng ý cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể. Lưu ý rằng theo một số pháp chế, chúng tôi có thể được phép xử lý thông tin cho đến khi bạn phản đối việc xử lý đó (bằng cách không tham gia), mà không phải dựa vào sự đồng ý hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý nào dưới đây. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho bất cứ khi nào việc xử lý Thông Tin Cá Nhân phải tuân theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu; (ii) Cung cấp thông tin là điều cần thiết để thực hiện một thỏa thuận với bạn và/hoặc cho bất kỳ nghĩa vụ trước hợp đồng nào; (iii) Xử lý là điều cần thiết để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý bắt buộc của bạn; (iv) Xử lý có liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực thi thẩm quyền chính thức được giao cho chúng tôi; (v) Xử lý là điều cần thiết cho các mục đích lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẵn lòng làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng cho việc xử lý và đặc biệt làm rõ việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân là yêu cầu theo luật định hay hợp đồng, hoặc một yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng.

 Truyền và Lưu Trữ Thông Tin

WPO có thể chuyển thông tin cá nhân thu thập được về bạn đến các quốc gia khác với quốc gia mà thông tin được thu thập ban đầu. Những lần chuyển này sẽ đến một trung tâm dịch vụ do WPO điều hành hoặc một trong những mạng lưới các nhà cung cấp của WPO để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu. WPO tuân thủ các biện pháp bảo vệ thích hợp cần thiết cho việc chuyển giao quốc tế thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Nếu bạn ở Liên minh Châu Âu hoặc Thụy Sĩ, WPO có thể chuyển dữ liệu ra bên ngoài Liên minh Châu Âu theo các tiêu chuẩn do luật Liên minh Châu Âu quy định, bao gồm cả những vi phạm dựa trên Điều 49 của GDPR và các điều khoản về mô hình của Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn chỉ có thể được cung cấp trên cơ sở “cần biết” để WPO có thể cung cấp dịch vụ của mình theo yêu cầu của bạn; thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác ngoài các báo cáo tổng hợp hoặc ở dạng không xác định mà không có sự đồng ý của bạn. Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của EEA được duy trì trong chính Liên minh Châu Âu.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai?

Chúng tôi không bán cho bên thứ ba địa chỉ email của bạn hoặc các thông tin khác nhận dạng bạn. Tuy nhiên, chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các công ty là một phần của WPO bao gồm các trung tâm phân phối toàn cầu của chúng tôi hoặc với các bên thứ ba được chọn để theo đuổi các mục tiêu nêu trong chính sách này, trong các liên lạc khác với bạn hoặc trên trang web (ví dụ: “hãng thư tín” gửi cho bạn tài liệu thông tin và quảng cáo bổ sung mà bạn có thể quan tâm).

Chúng tôi tiết lộ thông tin về bạn cho người khác khi chúng tôi thiện chí tin rằng chúng tôi được pháp luật hoặc quy trình pháp lý yêu cầu phản hồi các khiếu nại hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của WPO hoặc những người khác.

Thông tin nào có thể được yêu cầu tiết lộ?

Trong những trường hợp nhất định, WPO có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân. Những trường hợp này bao gồm những trường hợp được nêu ra tại Điều 6.1 của GDPR, trong đó quy định rằng việc xử lý chỉ hợp pháp nếu và trong phạm vi áp dụng ít nhất một trong các điều sau đây:

 • chủ dữ liệu đã chấp thuận việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể;
 • việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà trong đó chủ dữ liệu là một bên hoặc để thực hiện những bước theo yêu cầu của chủ dữ liệu trước khi ký kết hợp đồng
 • việc xử lý là cần thiết để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý của người kiểm soát;
 • việc xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của chủ dữ liệu hoặc của một thể nhân khác;
 • việc xử lý là cần thiết để thực hiện một công việc được tiến hành vì lợi ích công hoặc trong việc thực thi quyền hạn được giao cho người kiểm soát;
 • việc xử lý là cần thiết cho các mục đích về lợi ích hợp pháp mà người kiểm soát hay một bên thứ ba hướng tới, ngoại trừ trường hợp những lợi ích đó bị phủ định bởi những lợi ích hoặc quyền và sự tự do căn bản của chủ dữ liệu mà yêu cầu sự bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt khi chủ dữ liệu là trẻ nhỏ.

 

Các quyền của bạn là gì?

Bạn có những quyền nhất định liên quan đến thông tin cá nhân mà WPO thu thập và duy trì về bạn. WPO cho bạn các lựa chọn về thông tin cá nhân nào được thu thập từ bạn, thông tin đó được sử dụng như thế nào và cách WPO giao tiếp với bạn:

 • Bạn có thể kỳ vọng rằng WPO sẽ thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách công bằng và phù hợp với luật áp dụng.
 • Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho WPO bằng cách không thực hiện các giao dịch điện tử.
 • Bạn có thể chọn để không có một số nhận dạng cookie độc nhất được gán cho máy tính của bạn.
 • Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng cho mục đích phân tích thống kê và báo cáo theo cách không xác định bạn theo bất kỳ cách nào.
 • Bạn có thể đồng ý về việc tiết lộ bất kỳ hoặc tất cả thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ tổ chức nào bằng cách chấp thuận cho WPO; nếu không, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ thường xuyên trừ khi WPO có nghĩa vụ pháp lý để làm như vậy.
 • Bạn có thể rút lại bất kỳ sự chấp thuận nào mà bạn đã đưa ra cho WPO trước đây, hoặc trên cơ sở hợp pháp, phản đối bất kỳ lúc nào việc xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc các danh mục dữ liệu cụ thể mà bạn cho là nhạy cảm.
 • Bạn có quyền di chuyển dữ liệu để bạn có thể truy xuất và tái sử dụng thông tin cá nhân của mình cho các mục đích của riêng bạn.
 • Bạn có quyền yêu cầu bất kỳ lúc nào đính chính bất kỳ lỗi nào về thông tin cá nhân của bạn được thu thập và xử lý bởi WPO.
 • Bạn có quyền khiếu nại với bất kỳ cơ quan giám sát nào.
 • Bạn có quyền, trong một số trường hợp nhất định, yêu cầu xét xử trọng tài có tính ràng buộc để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc thu thập, xử lý, giữ lại và/hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.
 • Bạn có thể, tùy theo yêu cầu của luật pháp địa phương, có quyền (a) yêu cầu được truy cập và nhận thông tin về thông tin cá nhân mà WPO thu thập và duy trì về bạn; (b) cập nhật và đính chính những sai sót về thông tin cá nhân của bạn; và (c) yêu cầu chặn hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn nếu thích hợp.
 • Bạn có quyền yêu cầu WPO không tiếp tục thu thập thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích thông tin (ví dụ: gửi thông tin cho bạn qua email hoặc tin nhắn SMS, hỏi ý kiến ​​của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của WPO) bằng cách rút lại sự chấp thuận của bạn. Bạn có thể thực hiện quyền rút lại của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với WPO

Tuân thủ Các nguyên tắc về lá chắn bảo mật, WPO cam kết giải quyết các khiếu nại về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. WPO nằm trong thẩm quyền điều tra và thi hành của Ủy ban Thương mại Liên bang. Những cá nhân cư trú tại EU và/hoặc Thụy Sĩ có thắc mắc hoặc khiếu nại về chính sách Lá chắn bảo mật của chúng tôi trước hết nên liên hệ với WPO tại: dataprotection@workplaceoptions.com

WPO còn cam kết hợp tác với một ban được thành lập bởi các cơ quan bảo vệ dữ liệu EU (DPA) và Ủy ban Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu Liên bang Thụy Sĩ (FDPIC) về những khiếu nại Lá chắn bảo mật chưa được giải quyết liên quan đến dữ liệu được chuyển từ EU và Thụy Sĩ.

Quyền riêng tư của trẻ em

Trẻ vị thành niên được cung cấp dịch vụ chỉ dựa trên sự đồng ý của cha mẹ và người giám hộ hợp pháp. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của con cái và giúp thực thi Chính Sách này bằng cách hướng dẫn con cái không bao giờ cung cấp Thông Tin Cá Nhân thông qua Dịch vụ của chúng tôi mà không có sự cho phép của cha mẹ và người giám hộ. Nếu bạn có lý do tin rằng một trẻ em dưới 18 tuổi đã cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi. Bạn cũng phải ít nhất 18 tuổi để đồng ý với việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn tại quốc gia của bạn (ở một số quốc gia, chúng tôi có thể cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn làm điều đó thay mặt bạn).

Bảo mật dữ liệu của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo vệ bằng cách thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức theo cách mà chúng không thể truy cập được bởi các bên thứ ba trái phép. Khi gửi dữ liệu hoặc thông tin rất nhạy cảm, bạn nên sử dụng dịch vụ bưu chính vì bảo mật dữ liệu hoàn chỉnh bằng e-mail không được đảm bảo.

Thời gian lưu trữ

Dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp sẽ được chúng tôi lưu trữ trong thời gian sử dụng website hoặc trong trường hợp cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc sự hỗ trợ cho đến khi hết thời hạn lưu trữ theo luật định, có tính đến các nguyên tắc cơ bản của GDPR và BDSG đến mức cho phép.

Vi phạm dữ liệu

Trong trường hợp chúng tôi biết rằng tính bảo mật của các ứng dụng và/hoặc nền tảng đã bị xâm phạm hoặc Thông Tin Cá Nhân của người dùng đã bị tiết lộ cho các bên thứ ba không liên quan do hoạt động bên ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn, các vụ lừa đảo hoặc tấn công bảo mật, chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn, việc điều tra và báo cáo, cũng như thông báo và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Trong trường hợp vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ có nỗ lực hợp lý để thông báo cho các cá nhân bị ảnh hưởng nếu chúng tôi tin rằng người dùng có nguy cơ bị gây hại do sự vi phạm hoặc nếu pháp luật yêu cầu thông báo. Khi thông báo, chúng tôi sẽ gửi một email cho bạn.

Tiết lộ thông tin theo pháp luật

Chúng tôi sẽ tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc nhận nếu được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, như tuân thủ trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý tương tự và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc của người khác, để điều tra gian lận hoặc trả lời yêu cầu của chính phủ. Trong trường hợp chúng tôi trải qua quá trình chuyển tiếp kinh doanh, chẳng hạn như được công ty khác sáp nhập hoặc mua lại, hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của công ty, tài khoản người dùng và Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể sẽ nằm trong số các tài sản được chuyển giao.

Bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc việc thu thập thông tin của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào theo địa chỉ sau:

Data Protection Officer of Workplace Options
Robert Niedermeier,
Data Business Services GmbH & Co. KG
dataprotection@workplaceoptions.com

Xin lưu ý rằng e-mail không phải là cách liên lạc an toàn nhất, do đó chúng tôi khuyên bạn lúc đầu không nên gửi dữ liệu cá nhân nhạy cảm qua e-mail.

Thẩm quyền và luật áp dụng.

Luật của Bang Bắc Carolina quản lý Tuyên bố về Quyền riêng tư này (“Tuyên bố”) trong phạm vi không bị phủ quyết bởi luật pháp địa phương áp dụng như GDPR cho chủ dữ liệu trong EEA. Bạn chấp thuận không hủy ngang thẩm quyền của các tòa án nằm trong Quận Wake, Bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ đối với bất kỳ hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Tuyên bố này nếu không luật pháp địa phương cho bạn quyền chắc chắn được khởi kiện tại tòa án địa phương của bạn. Nếu thông tin và tài liệu được trình bày trên website này bao gồm việc mua bán hàng hóa (ví dụ: ấn phẩm, sách), thì bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào sau đây mà bạn hoặc WPO có thể có sẽ không chịu sự điều chỉnh của Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (“CISG”) và việc áp dụng của nó bị loại trừ. Bạn có thể truy cập website này từ bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Nếu việc bạn sử dụng bất kỳ lợi ích nào được cung cấp bởi website này xung đột với luật pháp của khu vực của bạn, thì WPO trân trọng yêu cầu bạn không sử dụng website này; bạn chịu trách nhiệm về kiến ​​thức và hiểu biết của mình về luật pháp của khu vực của bạn cũng như sự tuân thủ của bạn với chúng.

Chấp nhận chính sách này

Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc Chính Sách này và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Chính Sách. Bằng cách sử dụng trang web/ứng dụng hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các điều khoản của Chính sách này, bạn không được phép sử dụng hoặc truy cập trang web/các ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng