Ledenvoordelen Website

  • Toegang tot online artikelen met nuttige informatie
  • Mogelijkheid om een online formulier in te dienen om een counselor te vragen contact met je op te nemen
  • Onderwerpen over het beroepsleven, welzijn, ouderschap, management…

Customer Hub

  • Geautomatiseerde headcount updates in UCMS
  • Facturatie op basis van de actieve populaties onder uw account
  • Toegang tot rapportage met inzichten in trends, moeilijkheden en gebruik

Local Service Partners

Local Service Partners zijn onafhankelijke EAP’s waarmee de WPO strategische relaties heeft aangeknoopt voor de levering van wereldwijde EAP-diensten in overeenstemming met de WPO-modellen, -processen en -kwaliteitsnormen.

  • 5 januari 2024
  • 3 maanden

De toekomst van werk zal wel-zijn : Interview

Anna Smets

Director of Business Solutions bij Workplace Options

Zorgen voor je medewerkers is zorgen voor je business, weten Anna Smets en Marijke Yserbijt van Workplace Options. Dat betekent dat je welzijn op de strategische agenda plaatst endat je als Organisatie zichtbaar, voelbaar en concreet maakt dat het welzijn van je medewerkers er echt toe doet.

“Wereldwijd krijgen mensen te maken met grote uitdagingen op het gebied van geestelijke en lichamelijke gezondheid. Iedereen is op zoek naar een nieuw evenwicht tussen werk en privé”, zegt Anna Smets, Director Business Solutions bij Workplace Options. “En dat laat zich ook voelen op de werkvloer: verhoogd absenteïsme en een toenemend aantal mensen dat mentaal en/of fysiek afhaakt. Met onze dienstverlening willen we het leven van medewerkers en leidinggevenden gemakkelijker, gezonder en productiever maken. Dat vertaalt zich in efficiëntere werkplekken, meer betrokkenheid, meer loyaliteit en bijgevolg meer performante organisaties.”

BREDE DIENSTVERLENING

Een Employee Assistance Program (EAP) doet dienst als ‘verlengstuk’ in een strategisch holistisch welzijns- beleid, omdat HR-medewerkers nu eenmaal niet 24/7 beschikbaar kunnen zijn, aldus Anna. “Starten met een EAP is als trouwen, we starten de samenwerking altijd met het oog op de lange termijn. Ik stel vast dat bedrijven nog altijd niet goed genoeg weten wat een EAP inhoudt. Ze associëren het vooral met ondersteu- ning bij mentaal welzijn, maar onze dienstverlening is veel breder: dat gaat van emotionele ondersteuning tot fysieke en praktische ondersteuning. Een EAP richt zich bovendien ook tot het gezin van de mede- werker en tot leidinggevenden. Daarnaast kan je bij ons ook terecht voor ondersteuning bij een terugkeer naar het werk na een lange afwezigheid.”

Marijke: “Elke klant heeft een vaste accountmanager; wij zijn de centrale contactpersoon voor bedrijven die een EAP hebben. Ik fungeer als brug tussen het bedrijf, onze teams en ons netwerk van gespeciali- seerde dienstverleners.” De samenwerking start met een kick-off meeting, bij voorkeur live; dan wordt het programma opgezet, communicatie en case- management worden opgestart, de website en app op maat van het bedrijf worden gelanceerd. Van vòòr de opstart helpen we organisaties in hun communicatie- beleid over het EAP. Dankzij de maandelijkse thema- tische webinars kunnen bedrijven elke maand een aspect van de dienstverlening en het welzijn van hun medewerkers in de kijker zetten. We merken dat daar schroom rond bestaat, maar je mag er als werkgever net trots op zijn dat je inzet op het welzijn van je medewerkers.”
“Meten is weten, daarom is er een uitgebreide rapporteringstool voorzien die we elk kwartaal overlopen om mogelijke problemen tijdig te signaleren. Die geaggregeerde data zijn nooit te linken aan een individuele persoon. We monitoren in het bijzonder werkgerelateerde stress, zodat er tijdig actie ondernomen kan worden en uitval zoveel mogelijk vermeden wordt.”

RETURN TO WORK

Marijke: “Ook inzake re-integratie is onze dienst- verlening erg uitgebreid. Terugkeer naar het werk moet je goed voorbereiden, zeker als je wilt vermijden dat de medewerker opnieuw uitvalt. Ook bij de re-integratietrajecten kan je als accountmanager een belangrijke rol opnemen naar het bedrijf toe. Dikwijls is er bij langdurige afwezigheid een afstand tussen werkgever en werknemer ontstaan. WPO kan dankzij de re-integratietrajecten een brug slaan tussen werknemer-en werkgeversnoden.”

“Ongeacht de aard van de factoren die hebben bijgedragen aan de tijdelijke onderbreking (ziekte, ongeval, persoonlijke factoren, problemen op het werk, burn-out, stress, kanker enz.), is een multidisciplinaire ondersteuning tijdens de periode van afwezigheid op het werk cruciaal. Wij bieden een geïndividualiseerde, lokale en multidisciplinaire begeleiding aan, met zorgverleners op het gebied van socio-professionele integratie: naast ons kernteam van psychologen en professionele coaches hebben we een gespecialiseerd netwerk van meer dan 250 experten verspreid over het land.”

MULTIDISCIPLINAIRE ONDERSTEUNING

PSYCHOSOCIAAL

Oplossen van emotionele problemen gelinkt aan de oorzaak van de werk- onderbreking, zoals trauma, rouw, chronische ziekte, pijnbeheersing
• klinisch psychologen
• therapeuten

PROFESSIONEEL

Optimaliseren van de werkcontext en mobiliseren van alle betrokken partijen bij de voorbereiding van de werkhervatting
• arbeidspsychologen
• bemiddelaars
• jobcoaches

FYSIEK

Programma voor fysieke mobilisatie en inrichting van de werkomgeving
• fysieke trainers
• ergonomen
• sofrologen
• lichaamstherapeuten
• yogatrainers

SPECIFIEK

Specifieke ondersteuning afhankelijk van de behoeften
• slaapexperten

TRENDS IN WELZIJN

Marijke: “Stress – zowel op persoonlijk vlak als werkgerelateerd – blijft hoog. We stellen daarnaast een toename in financiële en juridische vragen vast. Binnen een EAP kan je ook met een juridisch of financieel expert in gesprek gaan, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of bij problemen met afbetaling of huur. We zien ook een toenemende vraag naar sociale dienstverlening.”

Anna: “In vergelijking met andere landen, zetten we in België sterk in op coaching, zowel lifecoaching, gezondheidscoaching, mental coaching als mindfulness. Coaching is voor velen een laagdrempe- lige manier om kennis te maken met het EAP. Als blijkt dat er nood is aan specifieke ondersteuning kan er makkelijker, sneller én gerichter doorverwezen worden.”

 

Gerelateerde berichten

Middelen voor welzijn op het werk

Verken, leer en betrek onze bibliotheek met rapporten en inzichten over trends in de welzijnssector.