Ledenvoordelen Website

  • Toegang tot online artikelen met nuttige informatie
  • Mogelijkheid om een online formulier in te dienen om een counselor te vragen contact met je op te nemen
  • Onderwerpen over het beroepsleven, welzijn, ouderschap, management…

Customer Hub

  • Geautomatiseerde headcount updates in UCMS
  • Facturatie op basis van de actieve populaties onder uw account
  • Toegang tot rapportage met inzichten in trends, moeilijkheden en gebruik

Local Service Partners

Local Service Partners zijn onafhankelijke EAP’s waarmee de WPO strategische relaties heeft aangeknoopt voor de levering van wereldwijde EAP-diensten in overeenstemming met de WPO-modellen, -processen en -kwaliteitsnormen.

  • 30 maart 2022
  • 2 jaar

De vele troeven van een employee assistance programma

ZigZagHR

Zorgen voor je medewerkers ís ook zorgen voor je business, weet Anna Smets, Director Business Solutions bij Workplace Options. Zij zit dagelijks aan tafel met HR leiders, Total Rewards verantwoordelijken,

Health & Safety experten en Board Members. In dit Spotlight-dossier connecteert ze ons met Maïté Timmermans, de motor van wellbeing bij AXA Benelux, die haar persoonlijke waarden 100% vertaald ziet in het wellbeing-beleid van haar werkgever. Ze brengt 20 jaar ervaring mee als preventieadviseur én een onwaarschijnlijke passie voor haar vakgebied.

Een holistisch wellbeing-beleid opzetten mag geen af te vinken vakje zijn op een overvolle agenda, maar dient als een weldoordachte prioriteit behandeld te worden. De effecten van weloverwogen wellbeing laten zich immers voelen op heel wat cruciale domeinen, zoals preventie, engagement, retentie, motivatie én beslist ook op de bottom line. Wellbeing én meer innovatie, meer productie, meer winst? Dat is een vlotte combinatie. En dat blijkt eens te meer uit de best & next practices bij AXA Benelux. Maïté Timmermans, Wellbeing Manager bij AXA Benelux, leidt ons rond in de onderneming, terwijl Anna Smets, Director Business Solutions bij Workplace Options, toelichtingen geeft over de dagelijkse praktijk van een employee assistance programma (EAP).

DE BEST PRACTICE: AXA BENELUX

AXA Benelux maakt deel uit van de internationale verzekeringsgroep en vermogensbeheerder AXA, die wereldwijd 126.000 medewerkers en ruim 100 miljoen klanten telt in meer dan 50 landen. Preventieadviseur Maïté Timmermans is samen met een bevlogen team van drie wellbeing consultants, een wellbeing experte en twee preventieadviseurs verantwoordelijk voor wellbeing bij AXA Benelux.

En daar zijn ze echt wel al langer bezig met welzijn. In 2019 heeft de AXA Groep wereldwijd het Global Health & Wellbeing-programma gelanceerd. Bij AXA Benelux bestond een employee assistance programma (EAP) al sedert 2016 en konden medewerkers al terecht voor ondersteuning bij een psycholoog. Maar ze wilden nog een stapje verder gaan en tegelijkertijd enkele drempels wegwerken die maken dat medewerkers de weg naar een EAP niet altijd (op tijd) vinden. Welzijn is belangrijk voor AXA en ze willen al hun medewerkers daarin ondersteunen, en dan ook én vooral preventief.

HEFBOOM 1: LET IN OP PREVENTIE
Vertrek vanuit de realiteit van de medewerkers

“We zijn vertrokken van de realiteit van wat medewerkers nodig hebben om werk en privé beter op elkaar af te stemmen en hebben hen toegang gegeven tot een netwerk van diensten waarvoor het meer aanvaard is om hulp te vragen”, zo steekt Maïté Timmermans van wal.

“We hebben het holistische EAP-aanbod van Workplace Options Care4U genoemd. Onze medewerkers en hun gezinsleden kunnen bij Care4U terecht met hun hulpvragen, vaak van praktische aard, vragen die zich manifesteren doorheen het leven, en die een impact kunnen hebben op het welbevinden en stress kunnen veroorzaken die mensen meebrengen naar het werk. Denk bijvoorbeeld aan een ouder die naar een rusthuis moet. Dat vraagt veel administratie en veel opzoekwerk. Denk aan een jonge mama die geen opvang vindt. Of denk aan eender welke andere ingrijpende gebeurtenis in het leven: een huwelijk, een overlijden, een verhuizing,… Het is soms ook makkelijker om hulp te vragen voor een ander. Mensen worden rechtstreeks geholpen door een psycholoog van Workplace Options, die – en hier zit de grote meerwaarde – tegelijkertijd aftoetst of alles oké is met de medewerker. Want soms is er een onderliggende hulpvraag. Door medewerkers te ondersteunen in praktische problemen, neem je stress weg, winnen medewerkers tijd én komen ze op een laagdrempelige manier in contact met een psycholoog, een stap die ze anders wel eens veel te lang uitstellen. Door professionele ondersteuning te normaliseren, vermijd je dat mensen wegzinken of – erger nog – dat ze in een burn-out of een depressie belanden.”

HEFBOOM 2: BETREK HET HELE GEZIN
Maak het ook voor gezinsleden gemakkelijk om hulp te vragen

“Als paperless bedrijf hebben we er bewust voor gekozen om dan toch nog een brochure te laten drukken en die op te sturen naar al onze medewerkers in Benelux én we lieten ook een Care4U-magneet maken om op de koelkast te hangen”, vertelt Maïté Timmermans. “We willen daarmee het aanbod, dat wel degelijk ook voor het volledige gezin toegankelijk is, rechtstreeks tot op de keukentafel van het gezin brengen. Als we Care4U enkel digitaal kenbaar maken, via ons intranet, heeft het gezin er in de praktijk veel minder toegang toe, weten we.”

HEFBOOM 3: WELZIJN IS TEAMWORK
HR en Preventie als tandem

“Niet elk bedrijf heeft een Wellbeing Manager, vaak zit Wellbeing bij HR of bij Preventie en beperkt deze opdracht zich tot wat wettelijk vereist is”, beseft Anna Smets. “De beste resultaten haal je wanneer de Preventie en HR nauw samenwerken. Bij AXA Benelux kent iedereen Maïté: je hebt echt iemand nodig die welzijn neerzet als een strategische prioriteit én er een beleving rond opbouwt. Daar schuilt de grote troef.”

HEFBOOM 4: WELZIJN ZIT IN DE BEDRIJFSSTRATEGIE
Zonder middelen, tijd of ruimte kan je geen impact hebben

“Je kan de beste preventieadviseur zijn of de beste HR Manager, maar als je niet de middelen hebt of als je niet de ruimte krijgt, is het onmogelijk om impact te hebben”, weet Maïté Timmermans. “Bij AXA krijg ik wel degelijk de middelen, het budget, de aandacht en de ruimte om samen met mijn team mijn job te kunnen doen. Op een all-staff meeting, krijg ik altijd de ruimte om mijn boodschap te brengen, ook al zijn er veel andere prioriteiten. In de nieuwsbrief krijg ik altijd plaats om Care4U onder de aandacht te brengen en over wellbeing te praten. En dat is uiteraard het fundament dat je nodig hebt: wellbeing staat op de kaart, wordt door iedereen au sérieux genomen. Meer nog, wellbeing behoort gewoonweg tot de organisatiecultuur.”

HEFBOOM 5: ZELFZORG
Ook een Wellbeing Manager mag het eigen welzijn niet uit het oog verliezen

Het hoeft niet altijd van de daken geschreeuwd te worden, maar ook de Wellbeing Manager zelf én het voltallige HR team en iedereen daar omheen mogen niet uit het oog verloren worden. Hoe kan je anderen een riem onder het hart steken, hoe kan je anderen überhaupt helpen en motiveren als je zelf al diep weggezakt bent in het moeras zonder dat iemand op het bedrijf dat doorheeft? Iedereen in het bedrijf die klaarstaat om anderen de nodige (eerste) hulp te bieden, dient zelf ook open te staan voor (externe) hulp.

HET ADVIES
3 TIPS OM WELZIJN OP DE STRATEGISCHE AGENDA TE PLAATSEN

Welzijn zou – zeker vandaag volop in pandemietijden – een evidentie moeten zijn, meent
Anna Smets. Het inzetten op welzijn van je medewerkers kan je niet meer loskoppelen
van het behalen van resultaten in je bedrijf. Ze reikt drie tips aan om welzijn (net zoals
bij AXA Benelux) op de strategische agenda van je organisatie te krijgen.

TIP 1 Onbekend = onbemind

Veel bedrijven weten nog altijd niet wat een employee assistance programma (EAP) is, wat de potentiële meerwaarde ervan is voor medewerkers én voor het bedrijf zelf. Of ze denken – onterecht – dat het voorbehouden is voor grote ondernemingen en dat het veel geld kost. Vandaar deze tips die al zeker kunnen helpen:

– Noem het niet noodzakelijk een employee assistance programma. Dat klinkt vrij zwaar en zegt niet genoeg wat het doet.
– Zorg voor een aantrekkelijke naam en investeer in branding.
– Bij AXA heet het programma Care4U, maar het kan ook ‘your personal support team’ heten, of Wellbeing@, of WeCare, of BeWell,…

TIP 2 Stel de juiste vraag

Vraag niet om geld, maar vraag wel (eerst) om aandacht. Je mag welzijn niet herleiden tot een project dat geld kost. Natuurlijk moet je de investering in kaart brengen en becijferen wat de opbrengst zal zijn. Maar de vraag om budget is niet de belangrijkste vraag. De belangrijkste vraag is de vraag om aandacht voor welzijn. Wellbeing hoeft overigens niet altijd duur te zijn. Het kan al bijvoorbeeld beginnen met een actie om pakweg meer water te drinken… Vandaar alvast de volgende adviezen:

– Een goede portie passie en een positieve mindset zijn het startpunt. Passie verkoopt!
– Breng de trein in beweging door kleine acties bottom-up. Dat creëert aandacht.
– Als je de aandacht hebt én bewijst dat het werkt, is het makkelijker om budget te vragen.

TIP 3 Zet in op preventie en positieve beeldvorming

Zorg ervoor dat je medewerkers het EAP niet enkel associëren met hulp bij burn-out of bij een depressie. Gebruik het EAP als gangmaker van preventie. Het is zoals met ziek zijn: beter voorkomen dan genezen. Vandaar het volgende praktische advies:

– Maak er een positief verhaal van.
– Betrek marketing om het verhaal aantrekkelijk in de markt te zetten bij je stakeholders.
– Vertrek niet vanuit een psychosociaal probleem, dat is te laat en de drempel ligt te hoog.

DE VRAAG
HOE KRIJG JE DE DIRECTIE MEE?

“Als je de directie wil overtuigen, is het in de eerste plaats belangrijk dat je zelf 100% gelooft in het belang van welzijn op het werk, dat je dat uitstraalt je en dat je er zelf naar leeft. Anders krijg je het nooit verkocht aan je directie, net zoals je je medewerkers niet zal kunnen overtuigen als er voor hen geen meerwaarde in zit”, stipt Maïté Timmermans aan. “En vergeet zeker niet: passie verkoopt én is besmettelijk. Maak de meerwaarde van je wellbeing-initiatieven voor iedere stakeholder (dus zeker ook voor de directie) zo concreet en zo smart mogelijk. En start bottom-up.”

WAT IS EEN EAP?

Steeds meer organisaties bieden hun medewerkers én hun gezin een employee assistance programma (EAP) aan. Nog nooit van gehoord? Een EAP is een vertrouwelijke dienstverlening die medewerkers en leidinggevenden 24/7/365 ondersteunt in hun mentaal, emotioneel, fysiek en praktisch welzijn. Daarmee toon je als organisatie dat het welzijn van jouw medewerkers er echt toe doet.

Het hele jaar door kunnen medewerkers de klok rond kosteloos terecht bij een team van professionele psychologen en coaches voor een luisterend oor of een helpende hand. De ondersteuning werkt zowel curatief als preventief: medewerkers en hun gezinsleden kunnen bij het EAP-team terecht voor zowel werkgerelateerde topics als persoonlijke thema’s, gaande van stressbeheersing, conflictmanagement, beter omgaan met deadlines, een gezondere levensstijl of een betere slaaphygiëne, maar evenzeer met praktische vragen allerhande, of wanneer men zich zorgen maakt over de kinderen of de partner, die ook zélf contact kunnen opnemen met het EAP team. Op deze manier ontzorgt het EAP eveneens het HR team en de andere interne dienstverlening, die nu eenmaal niet 24/7 beschikbaar kunnen zijn.

 

 

Workplace Options (WPO) is ’s werelds grootste onafhankelijke aanbieder van geïntegreerde oplossingen voor het fysiek, mentaal, emotioneel en praktisch welbevinden van medewerkers, en bestaat dit jaar 40 jaar. Wereldwijd helpt WPO zo’n 70 miljoen medewerkers en hun gezinnen, die aan het werk zijn in meer dan 116.000 organisaties in meer dan 200 landen. Sinds 2001 is WPO actief in Benelux met een nationaal netwerk van ervaren en gediplomeerde psychologen en coaches.

Advies? Neem contact op met Anna Smets: Anna.Smets@workplaceoptions.com

Gerelateerde berichten

Middelen voor welzijn op het werk

Verken, leer en betrek onze bibliotheek met rapporten en inzichten over trends in de welzijnssector.