Ledenvoordelen Website

  • Toegang tot online artikelen met nuttige informatie
  • Mogelijkheid om een online formulier in te dienen om een counselor te vragen contact met je op te nemen
  • Onderwerpen over het beroepsleven, welzijn, ouderschap, management…

Customer Hub

  • Geautomatiseerde headcount updates in UCMS
  • Facturatie op basis van de actieve populaties onder uw account
  • Toegang tot rapportage met inzichten in trends, moeilijkheden en gebruik

Local Service Partners

Local Service Partners zijn onafhankelijke EAP’s waarmee de WPO strategische relaties heeft aangeknoopt voor de levering van wereldwijde EAP-diensten in overeenstemming met de WPO-modellen, -processen en -kwaliteitsnormen.

  • 30 maart 2022
  • 2 jaar

De toekomst van werk zal wel-zijn

Anna Smets

Director of Business Solutions bij Workplace Options

De filosofie van Workplace Options (WPO) is gebaseerd op drie principes: bereik, relevantie en resultaten. Wij leveren consistente, vlot toegankelijke en wereldwijde diensten van hoge kwaliteit – diensten die een zinvol verschil maken in het leven van medewerkers en hen in staat stellen om bewuster en effectiever bij te dragen aan het succes van hun organisatie. WPO legt zich sinds 1982 toe op het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van je medewerkers. Vandaag is WPO wereldwijd de grootste speler op het vlak van ondersteuning van werknemers.

Meer dan 116.000 organisaties en hun 70 miljoen medewerkers in meer dan 200 landen wereldwijd doen een beroep op de diensten van WPO. We zitten dagelijks aan tafel met HR leiders, Total Rewards verantwoordelijken, Health & Safety experten en Board Members, en delen, gebaseerd op onze ervaring, onze visie over de toekomst van werk én de rol die welzijn hierin kan én zal spelen.

Hoewel gezondheid de eindverantwoordelijkheid is van de medewerker, kun je als werkgever ook een rol opnemen door medewerkers te stimuleren en te faciliteren in hun gezondheid. Omdat je goed werkgeverschap wil waarmaken. En omdat inzetten op het welzijn van je medewerkers, positieve effecten heeft op je business. Absenteïsme en presenteïsme verminderen. Retentie en engagement verhogen. Vertrouwen en samenwerking vergroten. Diversiteit en inclusie stimuleren. Verandering en psychologische veiligheid faciliteren.

“Gezondheid is per definitie een holistisch verhaal: je kan fysieke gezondheid niet loskoppelen van mentale gezondheid.”

1. Iedereen burn-out?

Burn-out is vandaag overal. We kennen allemaal wel iemand die met burn-out werd geconfronteerd. Is het dan een containerbegrip geworden? Naast het vaak complexe menselijke aspect, dat alle aandacht verdient, zien bedrijven ook het kostenplaatje van deze langdurige afwezigheden, en het effect ervan op de werkvloer, vandaag nog versterkt door de krapte op de arbeidsmarkt.

Wanneer medewerkers op individuele basis hulp zoeken, vinden ze niet meteen de gepaste professionele begeleiding, en worden ze geconfronteerd met lange wachttijden, om nog maar te zwijgen over de kost die voor velen een hinderpaal is. Meer en meer bedrijven bieden via hun verzekeraar onze Return to Work-programma’s aan, zodat hun medewerkers op een duurzame manier kunnen terugkeren naar hun actieve leven. We zien dat onze multidisciplinaire aanpak loont, waarbij een begeleidend team steeds minstens bestaat uit een psycholoog, een fysieke trainer en een jobcoach.

Beter voorkomen dan genezen? Uiteraard. Vandaar dat burn-outpreventie bij vele bedrijfsleiders nu hoog op de agenda staat. Omdat een doordachte en bewuste aanpak van welzijn en het proactief inzetten op mentaal welzijn de juiste weg naar duurzaam werk is. Omdat voorkomen beter is dan genezen. En goedkoper.

2. Mentaal welzijn verovert zijn plek op de werkvloer

Er was al aandacht voor fysiek welzijn, het belang van beweging en sport stond al langer op de corporate agenda’s. Alleen bleef er toch nog een (groot) taboe wanneer het ging over mentaal welzijn. Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat vele organisaties welzijn hebben geherdefinieerd en mentaal welzijn bespreekbaar maakten. En dit hebben ze concreet gemaakt door programma’s aan te bieden om hun medewerkers te ondersteunen. We zien in Europa, ook in Benelux en Nederland, een heuse inhaalbeweging die toch wel voor een mentaliteitswijziging zorgt. In een duurzaam human capital-verhaal heeft mentaal welzijn absoluut zijn plaats als belangrijke strategische pijler.

3. Bedrijven kijken anders naar opleiding

Organisaties beseffen dat permanente vorming essentieel is om mensen de kans te bieden zich te blijven ontwikkelen. Dan spreken we niet alleen over opleidingen die een onmiddellijke link met de job hebben, maar ook opleidingen die vaardigheden bijbrengen die ook buiten de job zinvol zijn. Via verschillende trainingsprogramma’s brengen we onder andere basiskennis bij omtrent mentaal welzijn:

  • Van het herkennen van signalen, via het praktisch ondersteunen van een collega, tot manieren om bewuster om te gaan met je eigen mentale welzijn.
  • Er zijn ambassador-trajecten, maar ook programma’s specifiek voor managers, gericht op leiding geven in de huidige permanent veranderende omgeving, met bijzondere aandacht voor het herkennen van stress en gevoelens van angst bij de medewerkers, en de manieren om hiermee gepast om te gaan. Er wordt gewerkt rond bewustwording, interventiestrategieën en opties om de veerkracht te vergroten.

4. Welzijn is niet langer een exclusiviteit van HR. En dat is uitstekend nieuws

De pandemie heeft er de voorbije 2 jaar mee voor gezorgd dat HR een prominentere rol is gaan bekleden in vele organisaties én een strategisch stakeholder is geworden. Verder zorgt de publicatie van de recente ISO 45003-norm er mee voor dat psychosociale arbeidsbelasting, verantwoordelijk voor de helft van het ziekteverzuim, voortaan wereldwijd op een systematische en structurele manier kan worden aangepakt, wat ook voor meer veiligheid op de werkvloer zal zorgen.

Verder verwelkomen we de ISO 31030-norm, die Duty of Care en risk management concreet maken voor organisaties met zakenreizigers, expats en internationale studenten. Mentale gezondheid maakt expliciet deel uit van deze richtlijnen.

Wanneer HSSE en HR als bondgenoten de handen in elkaar slaan, vergroot je de draagkracht van elk welzijnsinitiatief dat je als organisatie opzet, of het nu gaat om het creëren van meer bewustzijn, het opzetten van trainingen, dan wel het promoten en effectief gebruiken van een Employee Assistance Programma.

Conclusie

Een holistisch wellbeingbeleid opzetten mag geen af te vinken vakje zijn op een overvolle agenda, maar een weldoordachte prioriteit, omdat de effecten zich laten voelen op vele cruciale domeinen: preventie, engagement, retentie, motivatie, bottom line. Zorgen voor je medewerkers is zorgen voor je business. De toekomst van werk zal wel-zijn. De toekomst van werk is human.

Gerelateerde berichten

Middelen voor welzijn op het werk

Verken, leer en betrek onze bibliotheek met rapporten en inzichten over trends in de welzijnssector.