Your Member Benefits Website features include:

 • Access to online articles with helpful information
 • Ability to submit an online form asking a counselor to contact you
 • Topics covering working life, wellness, parenting, management, etc.

Your Customer Hub features include:

 • Automated headcount updates in UCMS
 • Invoicing reflective of the active populations under your account
 • Access reporting with case trends, disruptive issues, utilisation

Local Service Partners

Local Service Partners are independent EAPs with which WPO has established strategic relationships for the delivery of global EAP services in alignment with the WPO models, processes and quality standards.

Điều khoản sử dụng

Español Europeo | Français | Français Canadien | Nederlands | Deutsch | English | Español Latinoamericano | Português | Português-Brasil | Swedish | 简体中文 | 繁體中文 | 日本語 | 한국어 | ភាសាខ្មែរ | Tiếng Việt | ไทย | Türkçe | Bahasa Indonesia | हिंदी | اردو | မြန်မာ | Cebuano |

 

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẰNG VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY BẠN ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI VÀ TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHUNG, THÔNG BÁO BẢO MẬT VÀ CÁC THỰC TIỄN NÀY. NẾU WEBSITE NÀY CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HÀNH VI HOẶC SỨC KHỎE VÀ BẠN ĐANG MẮC BẤT KỲ TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE BẤT LỢI NÀO HOẶC CẢM THẤY RẰNG BẠN CÓ THỂ LÀ MỘT MỐI NGUY HIỂM CHO BẢN THÂN HAY NGƯỜI KHÁC, VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY LẬP TỨC SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP ĐỊA PHƯƠNG.

 1. Quyền sở hữu website.Website này và các ứng dụng của nó là tài sản của CT TNHH Workplace Options và các công ty liên kết của nó (“WPO”). Bất kỳ việc sử dụng website này một cách trái phép và/hoặc gây hại nào đều bị nghiêm cấm và người vi phạm có thể bị truy tố đến mức tối đa của luật áp dụng. WPO, bao gồm nhưng không chỉ có các giám đốc, quản lý, nhân viên và người đại diện của công ty sẽ không chịu trách nhiệm:
 • điều tra tính chính xác của bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra bởi bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào hoặc bất kỳ chủ thể nào khác đăng tài liệu lên website này
 • cho những ý kiến, quan điểm, ước tính, đánh giá, tiên lượng, hoặc khuyến nghị của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc bất kỳ chủ thể nào khác đăng tài liệu lên website này
 • cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng website này hoặc bất kỳ website nào khác

 

 1. Sử dụng website này.Thông tin và tài liệu được trình bày trên website này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nói rõ hoặc ngụ ý nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong những bảo đảm về tính thích hợp cho mục đích cụ thể, tính thương mại, độ chính xác, sự kịp thời, hiệu năng, sự đầy đủ và sự không vi phạm . Thông tin và tài liệu được đăng trên website này không cấu thành hoặc thay thế cho bất kỳ sự tư vấn y tế, pháp lý hoặc chuyên môn nào khác. Bạn đồng ý rằng:
 • bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cũng như về việc xem xét các bằng cấp của họ;
 • việc đánh giá tính thực tiễn của bất kỳ lời khuyên, sự trợ giúp hoặc hướng dẫn nào được cung cấp bởi bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào hoàn toàn tùy thuộc vào bạn;
 • bất kỳ quyết định sử dụng bất kỳ lời khuyên, sự trợ giúp hoặc hướng dẫn nào như vậy hoàn toàn tùy thuộc vào bạn.

 

 1. Tài sản trí tuệ.Tất cả tên sản phẩm, bản quyền, logo, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế, bố cục và đồ họa được hiển thị trên website này mà được xác định theo bất kỳ cách nào hoặc xuất hiện dưới dạng gõ chữ khác với dạng gõ chữ của văn bản xung quanh (gọi chung là “Nhãn hiệu”) là những Nhãn hiệu được sở hữu bởi WPO, trừ khi được xác định là thuộc sở hữu của một chủ thể khác. Không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này được hiểu là, bằng cách ngụ ý, không phủ nhận hoặc bằng cách khác, cấp bất kỳ giấy phép hoặc quyền nào, nói rõ hay ngụ ý, dưới bất kỳ Nhãn hiệu nào của WPO hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Không được sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của WPO.

 

 1. Chấp nhận rủi ro.TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI LUẬT, BẠN CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM VÀ CHẤP NHẬN TẤT CẢ RỦI RO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY, MẠNG INTERNET NÓI CHUNG HAY CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI WEBSITE NÀY, BAO GỒM BẤT KỲ RỦI RO NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHẢ DỤNG CỦA WEBSITE, ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN, VIỆC SỬ DỤNG, THU THẬP, CHUYỂN GIAO, TIẾT LỘ, VÀ/HOẶC BẤT KỲ SỰ HƯ HỎNG NÀO CỦA HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN. VIỆC DỊCH TIN NHẮN TỨC THỜI ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI MỘT DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TỰ ĐỘNG BÊN THỨ BA. BẠN CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC TÍNH HỢP LỆ CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN DỊCH THUẬT NÀO NHƯ VẬY. ĐỂ TRÁNH NHẦM LẪN, WPO TỪ CHỐI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ VIỆC DỊCH SAI HAY HIỂU SAI VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG DỊCH NÀO. BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHỦ SỞ HỮU WEBSITE NÀY, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC CÔNG TY CON CỦA NÓ, VÀ/HOẶC CÁC VỊ TRÍ CẤP CAO, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN, NHÂN VIÊN ĐẠI DIỆN, BÊN CUNG CẤP THÔNG TIN, VÀ BÊN CẤP PHÉP VÀ/HOẶC BÊN THỪA KẾ VÀ ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG TƯƠNG ỨNG CỦA CHÚNG, KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN TRONG NHỮNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ, LÀM GƯƠNG, ĐẶC BIỆT (BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN), TRỪNG PHẠT, HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TỒN TẠI HOẶC VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY HOẶC CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI WEBSITE NÀY BẤT KỂ LIỆU WPO HAY BẤT KỲ CHỦ THỂ HAY NGƯỜI NÀO KHÁC ĐƯỢC LIỆT KÊ BÊN TRÊN ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ HAY CHƯA.

 

Ngoài ra, bạn đồng ý bồi thường và giữ vô hại cho chủ sở hữu website này, các vị trí cấp cao, bên được chuyển nhượng, người đại diện, nhân viên, giám đốc của họ, hoặc các nhà cung ứng và nhân viên của họ, và bất kỳ công ty con nào trước bất kỳ khoản phí, khiếu nại, thiệt hại, thương tích, tranh chấp, nguyên nhân tố tụng và chi phí nào, bao gồm phí luật sư và án phí hợp lý, có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp website này, các tính năng, thông tin, tài liệu và nội dung hoặc các dịch vụ khác của website này hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác của WPO.

 

 1. Đăng trên website.Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng lên website này bất kỳ tài liệu nào có nội dung sai lệch, phỉ báng, thiếu chính xác, sỉ nhục, thô tục, thù ghét, quấy rối, đồi trụy, báng bổ, khêu gợi tình dục, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc tài liệu người lớn, vi phạm bất kỳ luật Hoa Kỳ hoặc luật áp dụng nào. Bạn sẽ không đăng bất kỳ tài liệu có bản quyền nào trừ khi bạn sở hữu bản quyền hoặc bạn có sự chấp thuận bằng văn bản của chủ sở hữu tài liệu có bản quyền để đăng bất kỳ tài liệu nào như vậy. Thư rác, gây tràn, quảng cáo, thư dây chuyền, mô hình kim tự tháp, và sự xúi giục cũng bị cấm.

 

 1. Tài khoản của bạn.Bạn có khả năng chọn tên người dùng và mật khẩu của mình. Vì sự bảo vệ của bạn và vì các lý do an ninh, bạn đồng ý không bao giờ cung cấp tên người dùng và mật khẩu của bạn cho người khác ngoại trừ quản trị viên chương trình của bạn. Để ngăn chặn hành vi trộm cắp tài khoản, bạn nên sử dụng một mật khẩu phức tạp và duy nhất cho tài khoản của mình. Nếu bạn muốn xóa vĩnh viễn tài khoản, thông tin hồ sơ của bạn và/hoặc bất kỳ hồ sơ hay dữ liệu nào khác khỏi website này, vui lòng liên hệ với quản trị viên chương trình của bạn.

 

 1. Tính khả dụng của dịch vụ.Website này có thể cung cấp thông tin về những sản phẩm hoặc dịch vụ có thể không có sẵn ở tất cả các quốc gia. Nhãn hiệu được sử dụng cho một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định có thể khác nhau ở các quốc gia cụ thể. Tại một số quốc gia, một số sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập trong website này có thể được chấp thuận hoặc thông qua bởi các cơ quan quản lý với những công dụng và hạn chế khác nhau.

 

 1. Thông báo bảo mật.Bảo vệ thông tin là gì? WPO cam kết bảo vệ tất cả thông tin cá nhân và riêng tư tuân theo bất kỳ và tất cả luật, quy định, và tiêu chuẩn áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn trong bất kỳ tiêu chuẩn nào được thiết lập tại Hoa Kỳ theo Đạo luật về trách nhiệm giải trình và khả năng chuyển đổi bảo hiểm sức khỏe và tại Vương Quốc Anh theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998. Nếu sử dụng website này trong Liên minh châu Âu, WPO chịu sự điều chỉnh của Khuôn khổ lá chắn bảo mật, Quy định bảo vệ dữ liệu chung (Quy định (EU) 2016/679), có hiệu lực từ ngày 25/5/2018 và bất kỳ luật pháp quốc gia nào thi hành những điều bên trên.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem chính sách bảo mật của chúng tôi (https://www.workplaceoptions.com/privacy-policy).

 

WPO tuân thủ Khuôn khổ lá chắn bảo mật EU-Hoa Kỳ và Khuôn khổ lá chắn bảo mật Thụy Sĩ-Hoa Kỳ như được đưa ra bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc thu thập, sử dụng, và giữ lại thông tin cá nhân được chuyển từ Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ tới Hoa Kỳ. WPO đã chứng nhận với Bộ Thương mại rằng WPO tuân thủ Các nguyên tắc về lá chắn bảo mật. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các điều khoản trong Thông báo bảo mật này và Các nguyên tắc về lá chắn bảo mật, Các nguyên tắc về lá chắn bảo mật sẽ áp dụng. Để tìm hiểu thêm về chương trình Lá chắn bảo mật và để xem giấy chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/welcome.

 

WPO duy trì các biện pháp phòng vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý thích hợp được thiết kế nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo luật áp dụng. WPO sử dụng mã hóa tiêu chuẩn ngành trên website này. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù WPO sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, WPO không thể đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu của bạn được truyền tới website này; bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ việc truyền tải nào.

 

WPO sẽ không đánh giá bất kỳ máy tính, máy tính bảng hoặc thiết bị di động nào khác mà bạn có thể sử dụng để truy cập các dịch vụ của WPO để xử lý an toàn thông tin cá nhân của bạn. WPO từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với mọi tổn thất phát sinh từ bất kỳ sự thiếu hụt bảo mật và bảo vệ dữ liệu nào bắt nguồn từ các thiết bị điện tử của bạn.

 

Chúng tôi thu thập thông tin nào? Bạn phải được đăng ký với WPO để có quyền truy cập các dịch vụ của chúng tôi và website này. WPO có thể thu thập một số thông tin từ các tính năng tương tác như khảo sát trực tuyến, biểu mẫu liên hệ và đăng ký, và thông qua việc sử dụng “cookie” như được giải thích bên dưới. Thông tin WPO nhận được theo cách như vậy phụ thuộc vào các cài đặt trên trình duyệt của bạn. Ví dụ, nếu bạn truy cập website này để đọc hoặc tải xuống thông tin, như thông tin về một tình trạng sức khỏe hoặc về một trong các sản phẩm của WPO, WPO có thể thu thập một số thông tin vô danh, không bị hạn chế, phi cá nhân về bạn từ máy tính của bạn, bao gồm kiểu phần mềm trình duyệt web bạn sử dụng, các liên kết bạn chọn, dữ liệu lưu lượng, tên miền Internet của bạn, địa chỉ Internet của website được sử dụng để truy cập, dữ liệu vị trí, các trang bạn đã truy cập trên website này, nhật ký web và dữ liệu truyền thông khác. Chúng tôi lưu trữ thông tin khách hàng, chẳng hạn như trình tự thời gian đặt hàng và thông tin về cách truy cập website, trong một khoảng thời gian tương ứng với các yêu cầu kinh doanh của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn đính chính hoặc cập nhật thông tin cá nhân về bản thân đã được gửi cho chúng tôi hoặc nếu bạn có câu hỏi về thông tin chúng tôi đã lưu trữ.

Các quyền của bạn liên quan đến việc thu thập dữ liệu trên website này là gì?

Nếu bạn hoạt động trong Cộng đồng Châu Âu hoặc các hệ thống pháp lý khác đảm bảo cho bạn có quyền truy cập hợp pháp dữ liệu của bạn, bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình hoặc quyền đính chính hoặc cập nhật thông tin theo luật áp dụng khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Bạn có thể chọn không nhận thông tin về các hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ từ WPO và/hoặc bạn có thể chọn không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Nếu không có lý do cần thiết hoặc pháp lý liên quan đến một giao dịch kinh doanh và bạn đã đồng ý xử lý, bạn có thể phản đối việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào với hiệu lực tức thì bằng văn bản (ví dụ: bằng e-mail hoặc fax).

Chuyển thông tin là gì? WPO có thể chuyển thông tin cá nhân được thu thập về bạn đến các quốc gia khác với quốc gia nơi thông tin được thu thập ban đầu. Thông tin sẽ được chuyển đến một trung tâm dịch vụ do WPO điều hành hoặc một trong mạng lưới nhà cung cấp của WPO để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu. WPO tuân thủ các biện pháp phòng vệ đầy đủ cần thiết cho việc chuyển thông tin cá nhân của bạn trên phạm vi quốc tế ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Nếu bạn đang ở Liên minh Châu Âu hoặc Thụy Sĩ, WPO có thể chuyển dữ liệu ra ngoài Liên minh Châu Âu theo các tiêu chuẩn được quy định bởi luật Liên minh châu Âu, các điều khoản mô hình EU và/hoặc khuôn khổ Lá chắn Bảo mật EU-Hoa Kỳ về truyền thông tin xuyên Đại Tây Dương như được thông qua. Tuy nhiên, việc truy cập thông tin cá nhân của bạn chỉ có thể được cung cấp trên cơ sở “cần biết” để WPO có thể cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bạn; thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ người hoặc chủ thể nào khác ngoài trong các báo cáo tổng hợp hoặc trong biểu mẫu không định danh nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của bạn.

 

Thông tin nào có thể được yêu cầu tiết lộ?  Trong những trường hợp nhất định, WPO có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân. Những trường hợp này bao gồm những trường hợp được nêu ra tại Điều 6.1 của GDPR, trong đó quy định rằng việc xử lý chỉ hợp pháp nếu và trong phạm vi áp dụng ít nhất một trong các điều sau đây:

 • chủ dữ liệu đã chấp thuận việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể;
 • việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà trong đó chủ dữ liệu là một bên hoặc để thực hiện những bước theo yêu cầu của chủ dữ liệu trước khi ký kết hợp đồng
 • việc xử lý là cần thiết để tuân thủ một nghĩa vụ pháp lý của người kiểm soát;
 • việc xử lý là cần thiết để bảo vệ lợi ích sống còn của chủ dữ liệu hoặc của một thể nhân khác;
 • việc xử lý là cần thiết để thực hiện một công việc được tiến hành vì lợi ích công hoặc trong việc thực thi quyền hạn được giao cho người kiểm soát;
 • việc xử lý là cần thiết cho các mục đích về lợi ích hợp pháp mà người kiểm soát hay một bên thứ ba hướng tới, ngoại trừ trường hợp những lợi ích đó bị phủ định bởi những lợi ích hoặc quyền và sự tự do căn bản của chủ dữ liệu mà yêu cầu sự bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt khi chủ dữ liệu là trẻ nhỏ.

Cookie là gì? Trong khi truy cập website này, WPO có thể đặt các tập tin văn bản được gọi là “cookie” vào máy tính của bạn. Bất kỳ thông tin nào mà WPO thu thập bằng cookie đều là thông tin phi cá nhân. Các cookie trên website này chính xác là các cookie phiên được sử dụng để xác thực. Những cookie đó hết hạn hoặc bị hủy khi bạn rời khỏi website. Chúng tôi có các loại cookie phiên khác nhau dựa trên ngôn ngữ của website.  Bạn luôn được tự do từ chối chấp nhận cookie của WPO, như được cho phép bởi trình duyệt của bạn; tuy nhiên, một số chức năng của website này có thể không hoạt động chính xác nếu bạn chọn làm như vậy. Thông qua việc sử dụng cookie, pixel tag/web beacon và các công nghệ tương tự, WPO có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ theo dõi và quảng cáo bên thứ ba để thay mặt WPO theo dõi và phân tích việc sử dụng website này; nhà cung cấp bên thứ ba có thể sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc bạn sử dụng website, biên soạn báo cáo về hoạt động website và cung cấp các dịch vụ khác cho WPO liên quan đến hoạt động website và việc sử dụng internet. Địa chỉ IP của trình duyệt của bạn, được truyền cho mục đích phân tích, sẽ không được liên kết với bất kỳ dữ liệu nào khác do nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba nắm giữ. Nếu bạn chọn chấp nhận cookie, bạn có thể xóa nó bất kỳ lúc nào thông qua trình duyệt web của mình. Nếu bạn không muốn nhận cookie hoặc muốn quản lý cookie chấp nhận nói chung, bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt trên máy tính của bạn. Để chọn từ chối cookie cụ thể, vui lòng xem liên kết sau: www.networkadvertising.org/choices/#completed

 

Chính sách website của WPO dành cho trẻ em là gì? Website này không được hướng đến hoặc phát triển dành cho trẻ vị thành niên. Nếu bạn chưa đến tuổi trưởng thành, bạn không được phép sử dụng website này trừ khi có người lớn giám sát. Mục tiêu của WPO là tuân thủ các luật và quy định áp dụng liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến trẻ em. Nếu bạn tin rằng WPO đã nhận thông tin từ một trẻ nhỏ hoặc người khác được bảo vệ theo những luật như vậy, vui lòng thông báo ngay bằng email tại: security@workplaceoptions.com

 

WPO có giới thiệu bạn đến các website của bên thứ ba không? Website này có thể chứa các liên kết đến các website được vận hành và duy trì bởi các bên thứ ba cũng như các liên kết đến các sản phẩm và dịch vụ do các bên thứ ba cung cấp; bất kỳ liên kết nào như vậy được cung cấp để thuận tiện cho bạn. WPO không kiểm soát các bên thứ ba như vậy, các website của họ, hay các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Chính sách bảo mật cho các website được liên kết đó có thể khác với chính sách bảo mật của WPO; để tránh nhầm lẫn, Thông báo bảo mật này chỉ áp dụng cho website này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bạn truy cập và sử dụng bất kỳ website hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ nào được liên kết như vậy.

 

Bảo mật dữ liệu của bạn

Dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo vệ bằng cách thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức theo cách mà chúng không thể truy cập được bởi các bên thứ ba trái phép. Khi gửi dữ liệu hoặc thông tin rất nhạy cảm, bạn nên sử dụng dịch vụ bưu chính vì bảo mật dữ liệu hoàn chỉnh bằng e-mail không được đảm bảo.

 

Thời gian lưu trữ

Dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp sẽ được chúng tôi lưu trữ trong thời gian sử dụng website hoặc trong trường hợp cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc sự hỗ trợ cho đến khi hết thời hạn lưu trữ theo luật định, có tính đến các nguyên tắc cơ bản của GDPR hoặc luật áp dụng khác đến mức cho phép.

 

Quan ngại về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với cơ quan giám sát có thẩm quyền cho khu vực của bạn.

 

Làm thế nào để bạn liên hệ với chúng tôi và hủy đăng ký? Bạn có thể liên hệ với quản trị viên chương trình của bạn hoặc webmaster@workplaceoptions.com nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc yêu cầu nào (ví dụ: muốn có chính sách này bằng ngôn ngữ khác) liên quan đến các điều khoản sử dụng chung hoặc thực tiễn bảo mật của chúng tôi hoặc muốn xóa tài khoản của bạn hoặc hủy đăng ký dịch vụ này.

 

Thẩm quyền và luật áp dụng. Luật của Bang Bắc Carolina quản lý Các điều khoản sử dụng chung này (“Tuyên bố”) trong phạm vi không bị phủ quyết bởi luật pháp địa phương áp dụng như GDPR cho chủ dữ liệu trong EEA. Bạn chấp thuận không hủy ngang thẩm quyền của các tòa án nằm trong Quận Wake, Bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ đối với bất kỳ hành động nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Tuyên bố này nếu không luật pháp địa phương cho bạn quyền chắc chắn được khởi kiện tại tòa án địa phương của bạn. Nếu thông tin và tài liệu được trình bày trên website này bao gồm việc mua bán hàng hóa (ví dụ: ấn phẩm, sách), thì bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào sau đây mà bạn hoặc WPO có thể có sẽ không chịu sự điều chỉnh của Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (“CISG”) và việc áp dụng của nó bị loại trừ. Bạn có thể truy cập website này từ bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Nếu việc bạn sử dụng bất kỳ lợi ích nào được cung cấp bởi website này xung đột với luật pháp của khu vực của bạn, thì WPO trân trọng yêu cầu bạn không sử dụng website này; bạn chịu trách nhiệm về kiến ​​thức và hiểu biết của mình về luật pháp của khu vực của bạn cũng như sự tuân thủ của bạn với chúng.

 

CHẤP THUẬN

Bằng cách tiếp tục sử dụng website này hoặc bằng cách nhấp vào nút “Tôi chấp nhận” (tại nơi có tính năng này), bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện và tuyên bố từ chối trách nhiệm cho việc sử dụng website này và các dịch vụ được cung cấp bởi website này. Các điều khoản sử dụng chung và thực tiễn bảo mật của chúng tôi được cập nhật định kỳ. WPO khuyến khích bạn xem lại các chính sách của chúng tôi mỗi khi bạn truy cập website này.

 

Chính sách Bảo mật